Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781222-47634S3

Date of Document: 2000-03-12

رباط آصف بيرجند رباطها از جمله يادگارهاي تاريخي در شهرستان بيرجند هستند كه براي حفظ و رونق تجارت و اقتصاد در طول تاريخ گذشته بنا شده اند. فاصله بسيار ميان مراكز تجاري، وجود عوارض طبيعي بيابان و دشت و خطرات سفر در زمان هاي دور، از جمله دلايل ساخت مكان هايي امن براي استراحت كاروانها و بازرگانان بوده است. با توجه به پيشينه منزلگاهها و كاروانسراها به خصوص در دوره هخامنشي و سلسله هاي بعد در اوايل عصر اسلامي، پاسگاههاي مستحكم مرزي به نام رباط ايجاد شد. رباط آصف از نمونه هاي باقيمانده اين نوع است كه در 70 كيلومتري شمال بيرجند واقع شده اين است بنا با داشتن دو ايوان در تقسيم بندي آثار مشابه خود، جزو رباطهاي دشت محسوب مي شود. فضاهاي ساخته شده در آن موءيد همسويي كاركرد و ساختار ويژه آن فضاي مي باشد ورودي رباط كه در جبهه جنوبي نقشه چهار ضلعي آن ايجاد شده علاوه بر عظمت و شكوه، از استحكام بنا حكايت دارد. اين فضا داراي اتاقكهاي نگهباني مجهز به سلاح براي دفاع بوده است. تنها تزئينات مشخص بنا در حاشيه سردر ورودي يكي از ايوانها است كه به صورت نقوش لوزي آجركاري ممتد به فرم نقش منحني به كار رفته است. اين بنا به دليل غناي تاريخي و معماري در مقايسه با آثار مشابه به جاي مانده، با شماره 2030 در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيده است.