Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781222-47625S3

Date of Document: 2000-03-12

رو در رو استمداد از دولت و مجلس ششم در آغاز دهه 1360 و زماني كه برنامه تنظيم خانواده در ايران به دست فراموشي سپرده شده و نرخ رشد جمعيت در كشور ما، چشم انداز نگران كننده اي را پيش روي مي نهاد، خيلي ها كه همچنان از جانبداران پر و پاقرص افزايش جمعيت بودند و از نهيب آنها، كارشناسان مجال نمي يافتند از مطبوعات و تريبون هاي عمومي eدرباره زيان هاي سنگين و غيرقابل جبران افزايش بي رويه جمعيت دلايل خود را بيان كنند، درك درستي از ابعاد آن نگراني ها نداشتند، اماامروز كه بيكاري نيروهاي جوان و آماده به كار به صورت يكي از دغدغه هاي اصلي مسئولان كشور درآمده است، مي توان پي برد كه هشدارهاي آن روز، تا چه اندازه مستدل و متكي به پيش بيني هاي درست بوده است. اما جوان بودن جمعيت يك كشور در صورتي كه سازو كارهاي مناسب براي ايجاد اشتغال وجود نداشته باشد، مصايب ديگري نيز به همراه دارد. به گفته يكي از كارشناسان در دومين همايش دو روزه پيشگيري از مصرف مواد مخدر بين دانش آموزان تهران، ميانگين سن معتادان در كشور ما بر اساس يافته هاي آماري سال 18 است يعني مي توان گفت سن نيمي از معتادان كمتر از 18 سال مي باشد و اين عده رقم بسيار بالا و نگران كننده اي را تشكيل مي دهند. بديهي است نبود زمينه كار و اشتغال يكي از علل مهم رشد اعتياد و بزهكاري در جوانان است. اما تاثيرات رواني و سرخوردگي ناشي از برخوردهاي جزمي و خشونت بار با جوانان در قالب طرح هاي گوناگون نيز در شكل گيري اين روند فاجعه آميز دخيل بوده و هست. بهرحال توقع مردم از دولت و مجلس ششم اين است كه با تجديدنظر اساسي در برخورد با نسل جوان به نجات اين نسل همت گمارند.