Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781221-47620S2

Date of Document: 2000-03-11

با گسترش مساحت بوستان هاي سرخه حصار، جاجرود و خجير: مساحت بوستان هاي جنگلي منطقه 13 دو برابر شده است گروه شهري: مساحت بوستان هاي جنگلي منطقه 13 طي ساليان اخير با افزايش عرصه هاي جنگل كاري شده بوستان هاي سرخه حصار جاجرود و خجير از 800 هكتار به 1650 هكتار رسيده است. خليلي شهردار منطقه 13 در اين باره به خبرنگار ما گفت در اين مدت بوستان هاي شهري باباطاهر، رودكي، فردوسي و سعدي به بوستان هاي منطقه اضافه شده و بوستان هاي خيام - عطار و دانش آموز بازپيرايي و بوستان هاي سيمرغ و پيروزي بازسازي شده است.