Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781221-47617S1

Date of Document: 2000-03-11

هم متهم، هم شاكي: چرا لباس شخصي ها را محاكمه نمي كنيد! * رهامي: در حادثه كوي دانشگاه آنچه بيش از هر چيز خواسته شاكيان است شناسايي هويت لباس شخصي ها است * نظري: كوهي پس از مشاجره با سردار ميراحمدي جانشين منطقه انتظامي تهران به ميان دانشجويان رفت و گفت سردار ميراحمدي مرا هل داد * سردار ميراحمدي: در شب حادثه با كوهي حرف نزده ام و اصل درگيري و مشاجره با وي را انكار مي كنم نظري *: شب حادثه گروه هاي متعدد لباس شخصي در محل بودند و نيروهاي خود را سازماندهي مي كردند غلامرضا محمودي دانشجويي كه پس از پايان نخستين جلسه دادگاه توسط عده اي لباس شخصي ضرب و شتم شد سردار مير احمدي افسري كه به گفته كوهي مدير كل كوي دانشگاه تهران دستور حمله به دانشجويان را صادر كرد گروه حوادث: چهارمين جلسه رسيدگي به يورش نيروهاي انتظامي به كوي دانشگاه صبح روز پنج شنبه در شعبه هفتم دادگاه نظامي تهران راس ساعت 9 كار خود را با سخنان وكيل مدافع دانشجويان آغاز كرد. به گزارش خبرنگار ما در اين جلسه كه همچون جلسه هاي قبلي دادگاه با حضور جمعي از نمايندگان منتخب دوره ششم مجلس شوراي اسلامي همراه بود، تعداد حاضران در جلسه دادگاه كم تعدادتر از جلسات قبلي بود، در ابتداي جلسه دادگاه حجت الاسلام سيد احمد طباطبايي رئيس دادگاه و قاضي پرونده از وكيل مدافع دانشجويان خواست در خصوص ناگفته هاي شاكيان سخن بگويد. دكتر رهامي بخشي از سخنان خود را به اعتراض به دفاعيات فرهاد نظري متهم رديف يك پرونده اختصاص داد و گفت: بار اثبات دعوا بر عهده مدعي است و براساس حقوق كيفري اسلام از منكر نمي توان خواست كه دعوا را اثبات كند. وي با اشاره به اينكه در پرونده رسيدگي به كوي دانشگاه كشف جرم از وظايف دادسراي نظامي است و قوه قضائيه و قاضي تنها تكليف كشف جرم، تعقيب متهم و مجازات وي را بر عهده دارند گفت: در حادثه كوي دانشگاه آنچه بيش از هر چيز خواسته شاكيان است شناسايي هويت لباس شخصي ها است كه در كنار نيروي انتظامي به كوي يورش آورده اند. وي افزود: براساس گزارش هاي موثق و معتبر از ساعت 12 شب تا شش صبح روز بعد حدود يكصد نفر از دانشجويان توسط همين افراد لباس شخصي مجروح اموال آنها مفقود و 204 تن دستگير شده اند، حال آنكه سردار نظري مدعي است دستور حمله به كوي را نداده، بايد مشخص شود كه چه كسي دستور داده؟ است رهامي با ذكر اينكه حيثيت دانشجو، دانشگاه و وزارت علوم در اين ماجرا آسيب ديده و علاوه بر آن 90 نفر دانشجو دچار شكستگي پا، دست و ديگر آسيبهاي جسمي شده اند گفت: در چنين شرايطي ضرورت دارد مسئولان نيروي انتظامي از دانشجويان عذرخواهي كنند و علاوه بر اين مسئوليت زيردستان خود را بپذيرند، چطور در كشورهاي ديگر وقتي يك عمل خلاف توسط زيردستان صورت مي گيرد، بالاترين مقام از سمت خود استعفا مي كند ولي در كشور ما چنين چيزي معمول ؟ نيست وي در اعتراض به واگذاري مسئوليت نيروي انتظامي تهران بزرگ به سردار نظري گفت: سردار نظري پيش از سرپرستي نيروي انتظامي تهران بزرگ سرپرستي نيروي انتظامي يك استان كوچك را بر عهده داشت كه در آنجا نيز موفق نبوده، حال چگونه مديريت انتظامي شهر بزرگي مثل تهران به وي سپرده شده؟ است رهامي تعيين تكليف پرونده دادگاه كوي دانشگاه را متوجه قاضي و سازمان قضايي نيروهاي مسلح اعلام كرد و گفت: تمام چشم ها به اين پرونده ملي دوخته شده و نبايد كاري كنيم كه موجبات بدبيني مردم را فراهم آوريم، بلكه بايد با صدور حكم خود رضاي خدا و امنيت ملي را در نظر بگيريم. وي از رئيس دادگاه خواهان تامين همه جانبه شكات شد و گفت: برخي از شكات مراجعه كردند و گفته اند از سوي برخي متهمان و اطرافيان آن ها هنگام خروج از دادگاه از آنها عكس گرفته مي شود. وكيل متهمان نيز با اشاره به اينكه تا پيش از اتمام دفاعيات متهم، شايسته نيست وكيل شاكيان به جايگاه آمده و توضيح ارائه دهد گفت: دادگاه بايد حوصله داشته باشد تا متهم همه حرف هاي خود را بزند و سپس وكيل شكات در مقام دفاع و اعتراض برآيد. وكيل متهمان افزود: اينكه گفته مي شود شكات در پايان جلسه دادگاه كتك خورده اند از كجا معلوم كه اين صحنه سازي خود شكات نباشد! پس از تذكر آئين نامه وكيل متهمان قاضي پرونده از سردار ميراحمدي به عنوان مطلع خواست در جايگاه حاضر شده و پيرامون مشاجره لفظي شب حادثه با كوهي مدير كل كوي دانشگاه سخن بگويد سردار ميراحمدي با انكار صحبت در شب حادثه با كوهي گفت: نه تنها با كوهي حرف نزده ام حتي اصل درگيري و مشاجره كه متاسفانه از صداوسيما هم پخش شد اشتباه است. در اين هنگام، اقبال معاون دادستان نظامي تهران گفت: براساس شواهد تنها كسي كه فك او سيم پيچي شده بود و در محل حضور داشت شما بوديد و كس ديگري با اين مشخصات آن شب در محل حادثه حضور نداشته است، شما چه پاسخي داريد. ميراحمدي درپاسخ گفت: من دليلي ندارم بلكه بايد آقاي كوهي دلايل خود را مطرح كند. معاون دادستان با استناد به گزارش شوراي عالي امنيت ملي گفت: در آن گزارش ذكر شده كه شما با آقاي كوهي مشاجره داشته ايد و ميراحمدي درپاسخ گفت: من نمي دانم. سخنان ميراحمدي كه با انكار مواجه شد، پور مختار نماينده نيروي انتظامي در جايگاه حاضر شد و به سخنان رهامي وكيل مدافع دانشجويان پاسخ داد، وي گفت: آقاي رهامي وكيل مدافع دانشجويان مسائلي را مطرح كرد كه سوابق درخشان متهم را لكه دار مي كند و فرمانده نيروي انتظامي را زير سئوال مي برد. در حالي اين سخنان بر زبان وكيل دانشجويان جاري مي شود كه در دوران سرپرستي نيروي انتظامي به دست نظري حدود 23 درصد جرائم در تهران كاهش پيدا كرده است. البته ما در جاي خود از آقاي رهامي كه روحاني هستند شكايت مي كنيم، اين ها را گفتم كه آقايان فكر نكنند هر چيزي را كه خواستند مي توانند به نيروي انتظامي نسبت دهند. در ادامه دادگاه قاضي پرونده از متهم رديف يك خواست ادامه گزارش خود پيرامون چگونگي رخداد 18 تير را به دادگاه ارائه دهد. فرهاد نظري سرتيپ دوم پاسدار در ادامه دفاعيات به سير رسيدگي به پرونده به جهت آنكه برخي نگاه ها به سوي آن سياسي است اعتراض كرد و گفت: در حالي كه براساس منشور حضرت امام (ره ) ورود نيروهاي مسلح به جريان هاي سياسي و دخالت در امور سياسي حرام است چگونه مي توان حركتي را كه با خميرمايه اداي وظيفه صورت گرفته است برچسب سياسي به آن زد نظري با تاكيد بر اينكه طناب دار بر گردن مي اندازد، بر آن بوسه مي زند ولي اتهام هتك حرمت دانشگاه و دانشجو را نمي پذيرد گفت: در نخستين جلسه دادگاه پس از آنكه دادگاه را ترك كردم و روانه خانه شدم در درون خود به اين مي انديشيدم كه آيا مي شد يك چشم خود را به آن دانشجويي هديه كنم كه وقتي حادثه دانشگاه را گزارش مي كرد از پشت تريبوني چشم درچشم من دوخت و مرا غرق شرمندگي كرد. متهم رديف اول پرونده كوي دانشگاه تهران گفت: براساس مقررات نظامي، من اگر زمان بروز حادثه در محل حادثه نيز نبودم از من سلب مسئوليت نمي شد و امروز بايد جوابگو مي شدم ولي اين موضوع در مورد غير مديران فرق دارد. وي خطاب به برخي از روزنامه ها گفت: بنويسيد كه من مسئول هستم و به همين دليل نيز اينجا هستم و پاسخ مي دهم و الان نيروي انتظامي نيز مدعي من است. وي با اشاره به اظهارات محسن رهامي وكيل دانشجويان كه گفت: وزير كشور به عنوان قائم مقام فرمانده كل قوا در نيروي انتظامي حكم نظري را تائيد نكرده بود گفت: بايد بگويم كه من با توجه به وضعيت جسماني خودم مسئوليت فرماندهي ناحيه انتظامي تهران را نپذيرفته بودم و در اين زمينه درخواستي از سوي تيمسار لطفيان به وزير كشور داده نشده بود كه وي مخالفت كند. وي گفت: كوهي پس از مشاجره با سردار ميراحمدي جانشين منطقه انتظامي تهران با حالت عصباني به ميان راهپيمايان رفته و به آنان گفته كه ميراحمدي من را هل داد و دانشجويان نيز شعار كوهي، كوهي حمايتت مي كنيم سر داده بودند كه از اينجا اولين خسارات و تخريب و ضرب و شتم ها صورت گرفته است. وي اضافه كرد: كوهي مي گويد كه مي توانستم دانشجويان را آرام كنم و در واقع متولي كوي دانشگاه بوده و ما معتقديم اگر پليس يك اقدام نسنجيده انجام داده، چرا وي آن زمان غائله را تمام نكرده بود. نظري گفت: ما در اين حادثه چون با جرم مشهودي مواجه بوديم و نمي توانستيم آن را رها كنيم، زيرا اگر رها مي كرديم مورد موءاخذه قرار مي گرفتيم و مقابله با جرم مشهود از وظايف پليس است. وي در ادامه افزود: اغتشاش گران يك سرباز وظيفه انتظامي را به گروگان گرفتند و اطرافيان سرباز نتوانستند وي را نجات دهند. وي همچنين خاطرنشان كرد: در حالي كه سربازان نيروي انتظامي از ساعت 10 شب تا چهار صبح روز بعد مورد ضرب و شتم قرار مي گرفتند، هيچ اقدامي نكردند در حالي كه در همان ساعات عده اي با لباس شخصي در كوي دانشگاه ظاهر شدند كه اتفاقا اسلحه هم همراه خود داشتند و دادگاه لازم است آنها را شناسايي كرده و از آنها بخواهد در شرايطي كه هنوز پليس با تجهيزات ضد شورش در كوي حاضر نشده بود آنها ساعت سه بامداد از چه طريق با خبر شده و به سمت كوي آمده بودند، شناسايي اين افراد مشكل نيست و مي توان آنها را محاكمه كرد. دادگاه سپس در ساعت 11 و 30 دقيقه پنج شنبه به پايان رسيد و ادامه دفاعيات سردار فرهاد نظري و ديگر متهمان به جلسه بعدي دادگاه ( اسفند ) 22 موكول شد.