Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781219-47609S7

Date of Document: 2000-03-09

در جلسه شوراي اسلامي شهر قم اعلام شد: بودجه عمراني شهرداري قم از بودجه جاري پيشي مي گيرد گروه شهرستانها: بودجه عمراني شهرداري قم در سال 79 بيش از بودجه جاري آن خواهد بود. اين خبر در جلسه شوراي اسلامي شهر قم كه به منظور بررسي لايحه بودجه سال 79 شهر قم تشكيل شده بود اعلام شد. به گزارش خبرنگار همشهري وكيلي شهردار قم در اين جلسه ضمن تقديم لايحه 12 ماده اي بودجه شهرداري قم گفت: سعي شده است كه در برنامه سال آينده مناطق مختلف، شهري از امكانات موجود به طور يكسان برخوردار شوند و نيز بودجه هايي براي هزينه هاي تحقيقاتي و مطالعاتي در نظر گرفته شده است. وي پيش بيني بودجه آموزشي، دخالت دادن مردم در تصميم گيريها و توجه جدي به حفظ و نگهداري فضاهاي موجود را از عمده ويژگيهاي بودجه شهري قم اعلام كرد. وي گفت: تلاش من از ابتداي تصدي شهرداري قم قانون گرايي و پذيرش قانون و نيز مردم باوري است كه تاكنون در اين شهر كمرنگ بوده است.