Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781219-47600S3

Date of Document: 2000-03-09

رو در رو راه ملت حضور گسترده و اعجابانگيز مردم در انتخابات مجلس شوراي اسلامي در روز 29 بهمن 78 و پيش از آن رخداد حماسي دوم خرداد ماه 1376 بيانگر اين واقعيت است كه مردم سهم و نقش واقعي خود را در زمينه مشاركت حكومت و ساختار قدرت مطالبه مي كنند و به همين اعتبار به تشكل ها و چهره هايي كه قادر به درك نيات و جهت گيري ملت مي باشند، نزديك تر مي شوند و از جريانات انحصارگرا كه همواره از موضع قيم مابانه با مردم برخورد كرده اند فاصله مي گيرند. آثار و پيامدهاي اين جهت گيري رو به رشد ملت را در سه انتخابات مهم; رياست جمهوري، شوراهاي شهر و مجلس ششم به وضوح مي توان ديد. حال افراد و تشكل هايي كه براي مردم ارزش قائلند و به افكار عمومي احترام مي گذارند، بايد به برگزيدگان مردم نيز ارج موضعگيري نهند همراه با عصبيت يكي از نمايندگان مجلس پنجم در مورد نوع پوشش زنان نماينده كه مورد قبول شرع انور نيز هست. در واقع موضعگيري عليه آراء ميليوني مردم است، مردم اگر چنين پوشش منطقي ومعقول ومشروع را نمي پسنديدند به نامزدهاي مورد نظر راي همچنان نمي دادند كه از دادن راي به بعضي از نمايندگان مجلس پنجم كه با ديدگاهها و مواضع جامعه همخواني نداشتند، خودداري كردند. سير تحولات جامعه ما گوياي گرايش عمومي به مردم سالاري است. و بهتر است كه به اين گرايش مردم احترام بگذاريم و تمايلات قيم مابانه را وانهيم. الف - كوهيار