Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781218-47590S4

Date of Document: 2000-03-08

علم و صنعت ( ) 1 ترقي شيمي در ايران در قرن بيستم - حشرات الارض ( ) 2 كارخانه ريسمان بافي آتشي - حشرات الارض در دوران نهضت مشروطه، آزاديخواهان و به طور كلي، مردم نسبت به تمامي جنبه هاي رشد و پيشرفت كشور حساس شده و توجه يافته بودند و از اين نقطه نظر عقبماندگي اقتصادي و صنعتي ايران موضوعي بود كه در طرحهاي انتقادي و كاريكاتورها به آن زياد پرداخته مي شد. كاريكاتورها از آرشيو حميد ساهر تهيه كننده: رويا زارع