Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781218-47590S3

Date of Document: 2000-03-08

بيكاري فزاينده در چين گروه اجتماعي: روزنامه رسمي بازرگاني چين چاپ شانگهاي يكشنبه پيش اعلام كرد: در سال 2005 كه نيروي كار چين به ميليون 600 تن بالغ خواهد شد فشار بيكاري در حومه شهرها و شهرستانها بيشتر خواهد شد. به گزارش خبرگزاري رويتر، چين نياز شديدي به ايجاد مشاغل جديد هم در حومه شهرها و هم در روستاها اين دارد روزنامه به نقل از وزارت كشاورزي چين مي نويسد: در 5 سال آينده هر /9 98ساله ميليون نفر به نيروي كار اين كشور خواهند پيوست. در 5 سال گذشته اين /7 63رقم ميليون بوده است. تا سال 2010 نيروي كار روستايي اين كشور /616 22به ميليون تن خواهد رسيد و تا سال 2015 اين /620 57رقم ميليون تن خواهد بود. اما انتظار مي رود تقاضا براي نيروي كار روستايي در بخش كشاورزي سنتي تا سال 2005 ميلادي به 168 ميليون نفر كاهش يابد. در سال 1998 اين رقم 348 ميليون نفر بود. اين روزنامه به نقل از كارشناسان نوشت: با كاهش تقاضا براي نيروي كار، كارگران روستايي احتمالا به شهرها روي خواهند آورد و بيكاري در شهرها افزايش خواهد يافت. جمعيت چين در حال /1 25حاضر ميليارد نفر است. چين گفته است مي خواهد آهنگ بيكاري در شهرها را /3 5زير درصد در سال 2000 نگه در دارد سال 1999 اين /3 1رقم درصد بوده اما است تحليلگران گفته اند: رقم واقعي آهنگ بيكاري در چين احتمالا بالاتر از نرخ رسمي است، زيرا آنان شمار كارگران روستايي را كه به شهرها هجوم مي آورند تا كاري براي خودشان پيدا كنند، به طور فوق العاده اي دست كم مي گيرند.