Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781218-47588S1

Date of Document: 2000-03-08

بر صحنه تئاتر شهر در هفته جاري تمامي نگاهها بر روي سيزدهمين جشنواره تئاتر دانشجويي متمركز شده بود و همين امر اقبال نسبت به اجراهاي تئاتر شهر را با نقصان روبه رو ساخته بود. در تئاترشهر نمايش دختر گلفروش با 13 اجرا و /4 5فروش ميليوني در صدر و نمايش اسيد با همين تعداد اجرا و فروش هزار 150 توماني در انتهاي جدول قرار دارد. اسامي برخي نمايش ها و محل و ساعت اجرا و قيمت بليت در زير آورده شده است. * دختر / گلفروش كارگردان: پروانه /مژده تالار بزرگ /18 30ساعت / قيمت بليت 10000 ريال. پابلونرودا * / كارگردان: عليرضا كوشك /جلالي تالار چهارسو /18 30/ساعت قيمت بليت 10000 ريال. * پستوخانه كارگردان: حميد /امجد تالار قشقايي ساعت / /18 30قيمت بليت 10000 ريال. * آن در ناب كارگردان: داود /دانشور تالار سايه ساعت / /18 30قيمت بليت 8000 ريال.