Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781217-47587S1

Date of Document: 2000-03-07

فوتبال، قانون، داوري، تماشاگر و بازيكن قضاوت و داوري در فوتبال گروه ورزشي: اعتراض، فرياد، هو و درنهايت هجوم به مرداني كه قاضيان جنجالي ترين رشته ورزشي اند، همه ناراضي اند، همه شكايت دارند، جلسه پشت جلسه، محروميت و تنبيه و مجازات.. اما كداميك از جرائم شرايط عادي را به يك تيم بازمي گرداند. اصول بازي جوانمردانه فراموش شده، تبليغات و پول همه چيز را تحت الشعاع قرار داده است. گاهي در فوتبال باشگاههاي آمريكاي جنوبي فوتبال به جنگ هاي گلادياتوري تبديل مي شود، داوران مورد هجوم شديدترين برخوردها قرار مي گيرند. چه اتفاقي افتاده است كه مربيان، بازيكنان و گزارشگران تمايل زيادي براي حمله به داوران از خود نشان مي دهند. آنها نمي توانند فشارهاي روحي را تحمل كنند و قدرت مقابله با آنها هم وجود؟ ندارد مي گويند انتقاد از داوران نتايج منفي بسياري را ببار مي آورد. چون آنها مجري قانون هستند و بايد تحت هر شرايطي نظر آنها را هركس پذيرفت در فوتبال وظيفه اي تعريف شده دارد و داوران نيز وظايفشان قضاوت عادلانه است و بايد آنها را در فضايي به دور از تنش و اضطراب قرار داد. شايد عامل اصلي اين آشوبها و حمله به داوران بيشتر متوجه دوربين هاي تلويزيون و نوشته هاي روزنامه باشد، اما هر چه هست به حال داوران خوش نيامده مسئله است داوري و حوادث ناشي از قضاوت هاي پرمسئله كم كم به يك اپيدمي تبديل شده است، براي مبارزه با اين معضل در فوتبال چه بايد كرد. همين چند روز پيش در بازي پرسپوليس و ابومسلم اتفاقات و حوادثي رخ داد كه هركدام در شرايط خاص خود مي توانست مسئله ساز باشد. تصاوير انتخابي در برنامه نود تلويزيون در روز شنبه و موشكافي مجري برنامه و داور ميهمان قابل تعريف و تمجيد بود. آيا مظلوميت ابومسلم هم مطرح شد. به نظر مي رسد پخش تصاوير و تحليل نصير زاده و اشارات به جاي فردوسي پور حق مطلب را ادا كرد، اما تصميم گيري قانوني و دخالت كميته داوران و كميته انضباطي؟ چيست يادمان باشد كه اگر در امور قضاوت تعلل كنيم و خيلي از اتفاقات را ناديده بگيريم با مشكلات بزرگتري روبه رو خواهيم شد. چون حوادث بازي به نوعي از تلويزيون پخش و در مطبوعات انعكاس مي يابد. بحث انتخاب ماركوس مرك براي ديدار پرسپوليس و استقلال از موارد بسيار ظريفي است كه بايد روي آن تحمل كرد. كلا بايد ديد انتخاب ماركوس مرك براي قضاوت اين ديدار به سود فوتبال و موقعيت كنوني داوران ماست يا؟ خير گماردن يك داور خارجي ناشي از ضعف فوتبال خودمان است يا نقطه قوت و اهميتي كه اين ديدار؟ داشت در بحث جامعه شناسانه هر دو مشكل قابل ارزيابي و نتيجه گيري است، اما از كدام مسير و با كدام هدف تعيين شده، ابتدا بايد ديد در قشربندي اجتماعي ورزش داوران مادر كدام قشر و جايگاه قرار مي گيرند و سهم آنها در مناسبات اجتماعي ورزشي؟ چيست حقوق قضايي و شخصي آنها در كدام طبقه بندي اجتماعي مي گنجد. رفتارها و فعاليت هاي ورزشي داوران از ورزشكاران جداست و كاملا دومفهوم و برداشت متفاوت دارد. براي راهيابي به ريشه اين مسئله بايد در فضا و فاصله بين تماشاگران و داور دقيق تر شد و اين فاصله را به نوعي پر كرد. آيا بايد دانش و فرهنگ تماشاگر را بالا برد يا فرهنگ و آگاهي هاي اجتماعي داوران؟ را اگر ماركوس مرك با قضاوتش بازيكنان و حتي تماشاگران را وادار به پذيرش تصميم خود مي كند به شخصيت فردي و حرفه اي اش بازمي گردد حاشيه امنيت را براي ماركوس مرك هيچ شخصي به وجود نياورده، بلكه خود او و شخصيت مقتدرش باعث اين حاشيه امنيت شده است. ماركوس مرك يك پزشك است و با احاطه به مسائل اجتماعي و حتي روانشناسي قادر است در لحظاتي طرف مقابل خود را خوب بشناسد او شرايط و فضاي ورزشگاه و جامعه ما را خوب شناخته بود و خوب هم قضاوت كرد، آنچه مرك داشت، دانش بالا، شناخت كافي و حس جامعه شناسانه او بود و همين فاكتورها فاصله او را با داوران ما بيشتر مي كند. حوادث پيش آمده در بازي پرسپوليس و استقلال را با بازي پرسپوليس و ابومسلم مقايسه كنيد تا به ارزشهاي مرك بيشتر پي ببريد. بحث داوري ما نياز به كنكاش بيشتر دارد و بايد درباره آن باز هم نوشت. جهانگير كوثري