Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781217-47584S2

Date of Document: 2000-03-07

رئيس جمهوري در مراسم روز درختكاري: حفظ و گسترش فضاهاي سبز به عزم ملي نياز دارد طرح هزارهكتاري 2جنگلكاري شهرداري به بهره برداري رسيد گروه شهري: به مناسبت روز فضاي سبز شهرها، رئيس جمهوري ديروز با كاشت يك اصله نهال در اراضي سرخه حصار، پروژه جنگلكاري 2 هزار هكتاري سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران را مورد بهره برداري قرار داد. به گزارش خبرنگار ما، در اين مراسم كه شهردار تهران، وزير جهاد سازندگي، رئيس سازمان محيط زيست و مديران نهادهاي مختلف حضور داشتند، رئيس جمهوري، ايجاد محيط زيست سالم و مناسب را مسئوليت همه آحاد جامعه عنوان كرد و افزود: براي اينكه محيطي را با حداقل امكانات زندگي سالم فراهم كنيم، نيازمند عزم ملي و مشاركت عمومي هستيم. وي همچنين با اشاره به اهتمام به حفظ و رعايت موازين محيط زيست و توسعه فضاي سبز در برنامه سوم توسعه از ملت شريف ايران خواست اين مساله را براي حيات فرزندان خود جدي بگيرند. آقاي خاتمي با تاكيد بر اينكه محيط زيست فضا و بستر زندگي مشترك ما است، ابراز اميدواري نمود دولت و ملت با كمك هم بتوانند امكاناتي را كه براي زندگي خوب لازم است فراهم و از فضاي سبز پاسداري كنند. وي نقش و وظيفه افراد را در فراهم آوردن محيط زيست سالم، بسيار اساسي خواند و فضاي سبز و درخت را از مهمترين عوامل پديد آوردن اين محيط دانست. رئيس جمهوري در ادامه اظهارات خود با اشاره به اينكه دخالت هاي انسان در طبيعت اين نعمت رايگان خداوند را در معرض تهديد جدي قرار داده است، گفت: ساز و كار هستي و طبيعت به نحوي است كه زمينه زندگي سالم را براي انسان فراهم مي آورد ولي پيشرفت هاي شگفت انگيز صنعتي به حيات سالم بشر لطمه زده و او را در معرض تهديد قرار داده است. آقاي خاتمي، حفظ، احيا و توسعه منابع طبيعي را از مهمترين مسئوليت هاي دولت عنوان كرد و افزود: فضاي جنگل هاي كشور به تناسب رشد جمعيت، توسعه نيافته است و حتي كمتر از گذشته شده است كه اين تهديدي جدي براي كشور است و اميدواريم اجراي طرح ملي نهضت سبز تا حدودي جبران شود. رئيس جمهوري با اشاره به اينكه در شهرهاي بزرگ زندگي مخاطره آميز شده است، گفت: در شهر بزرگي همچون تهران زندگي غيرقابل تحمل شده است و بايد وضع نابسامان هواي آن بهبود يابد. وي همچنين با اشاره به اينكه شهرداري تهران در سه سال گذشته حدود 2800 هكتار به پوشش جنگلكاري تكميل كمربند سبز اين شهر افزوده است گفت: ادامه اين گام مهم مي تواند زندگي در اين شهر را قابل قبول و قابل تحمل تر كند. رئيس جمهوري در خاتمه اظهارات خود اظهار اميدواري كرد نه تنها تهران بلكه سراسر ايران از محيطي سالم، پرنشاط و باطراوت براي زندگي خوب و پيشرو برخوردار شود. در اين مراسم، پيش از سخنان رئيس جمهور، مهندس كلانتري رئيس سازمان جنگلها و مراتع و مهندس علي محمد مختاري مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران درباره فعاليت هاي صورت گرفته و طرح هاي در حال اجرا و آينده براي توسعه فضاي سبز اين شهر و حفظ و احيا و توسعه منابع طبيعي به طور جداگانه گزارشي ارائه كردند. مهندس مختاري در اين مراسم گفت: سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران با فعاليت هايي كه طي سالهاي اخير انجام داده است، سبب شده كه مسائل محيطزيست از اهميت ويژه اي برخوردار شده و به همين دليل، ديگر هيچ كس درخت و به طوركلي فضاي سبز را موضوعي صرفا تزئيني نمي نگرد. وي گفت: پيشگيري از وقوع بحرانهاي زيست محيطي، نيازمند برنامه ريزي و اقدامات مداوم نهادهاي رسمي و سازمانهاي دولتي است و البته مشاركت مردم مي تواند ضريب موفقيت و توفيق اين برنامه ها را به نحوي چشمگير افزايش دهد و از اين رو شهرداري تهران برنامه هاي ويژه اي را براي مقابله با بحرانهاي زيست محيطي طراحي كرد كه بخشي از آن نظير توسعه و گسترش فضاي سبز در درون و حاشيه شهر در دستور كار سازمان پاركها و فضاي سبز قرار دارد. وي تاكيد كرد: توسعه فضاي سبز هم اينك از سوي بسياري صاحبنظران به عنوان نوعي درمان و دست كم عامل تعيين كننده و اثرگذار در پيشگيري از بيماري روبه رشد آلودگي، توصيه و تجويز مي شود. مهندس مختاري گفت: همانطور كه بارها تاكيد شده براي كاهش ميزان آلودگي هواي تهران، نخستين گام، تعديل و كنترل آلاينده ها از جمله خودروها و مراكز صنعتي و كارگاهي است و چنانچه اين اقدامات با گسترش علمي و برنامه ريزي شده فضاي سبز توام شود تاثير غيرقابل انكاري در بهبود وضعيت هواي شهر و در نتيجه شرايط زيستي ساكنان آن خواهد داشت. گفتني است پس از پايان اين مراسم، شهردار تهران در جمع كاركنان و مديران سازمانهاي پاركها و فضاي سبز و جنگلها و مراتع حضور يافت و طي سخناني گفت: تهران به لحاظ توسعه اي كه يافته به يك نقطه حساس و خطرناك رسيده است لذا اجراي طرح هايي كه بتوان به واسطه آن ها وضعيت تهران را سامان داد، ضروري است. وي گفت: براساس مصوبه هيات دولت برنامه اي 10 ساله براي مبارزه با آلودگي هواي تهران وجود دارد كه در اين ميان يكي از مقولات اساسي و كليدي، توسعه فضاي سبز است. وي مشاركت شهروندان را براي توسعه فضاي سبز بااهميت خواند و افزود: اعتبارات دولتي و يا درآمدهاي شهرداري براي ايجاد فضاي سبز دشوار است ولي اگر بتوان در جذب و جلب مشاركت هاي مردمي موفق شد، آن وقت مي توانيم فعاليت ها را در اين زمينه با هزينه كم، اما با كيفيت بالا و در مدت زمان منطقي به انجام رساند. شهردار تهران از همكاري وزارت آموزش و پرورش به منظور ايجاد و توسعه فضاي سبز تقدير كرد و افزود: اين تجربه موفق نشان داد كه بايد از نيروي انساني مستحكمي كه همانا بسيج مي باشد در اين امر بهره مند شويم. بسيجيان كه توانستند در دوران سخت دفاع مقدس موفق و سربلند شوند، بدون ترديد مي توانند در اين زمينه نيز معجزه كنند و بر مديريت شهرهاي سراسر كشور است كه براي برخورداري از فضاي سبز مطلوب، بايد به نيروي بسيج كه داراي اعتقاد و ايمان بي مثال هستند، روي آورند و آنان را براي اين نهضت سبز فراخوانند.