Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781217-47583S3

Date of Document: 2000-03-07

عليرغم حضور ماموران سدمعبر شهرداري دستفروشان، پياده رو خيابان هاي منتهي به نمايشگاه بين المللي را قرق كرده اند ازدحام فروشندگان دوره گرد درپياده رو خيابانهاي منتهي به نمايشگاه بين المللي تهران، تردد بازديدكنندگان از يازدهمين نمايشگاه فروش بهاره را با مشكل مواجه كرده است. شهرونداني كه از اين نمايشگاه ديدن مي كنند در گفتگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي خواستار ساماندهي به وضعيت اين نوع فروشندگان شدند. احمد جلالي يكي از بازديدكنندگان گفت: در زمان برگزاري هر نمايشگاهي در اين محل، فروشندگان دوره گرد عامل شلوغي و راهبندان براي شهروندان هستند اما هيچ اقدامي براي ساماندهي آنان به عمل نمي آيد. وي افزود: برخي از اين فروشندگان بابي توجهي به رفاه حال بازديدكنندگان بساط خود را به گونه اي درپياده رو مي گسترانند كه حتي تردد يك نفر نيز ميسر نيست. شهلا زندي بازديدكننده ديگري گفت: فروشندگان دوره گرد نه تنها با بساط خود مشكل ايجاد مي كنند بلكه براي فروش اجناس خود با اصرار بيش از حد، براي عابرين ايجاد مزاحمت نيز مي كنند. وي افزود: برخي ازاين فروشندگان كه مواد خوراكي عرضه مي كنند كودكان راتحريك به خريد مي كنند درحالي كه ازبهداشت اجناس آنان هيچ اطميناني نيست. مهدي خوشقدم يكي ديگراز شهروندان گفت: با توجه به اينكه تجمع فروشندگان دوره گرد در جلوي نمايشگاه بين المللي اجتنابناپذير است، مي بايست مكاني خاص در كنار نمايشگاه براي فعاليت آنان در نظر گرفته شود. وي افزود: بارها مشاهده مي شود با حضور ماموران مبارزه با سدمعبر، دستفروشان پراكنده مي شوند ولي بلافاصله پس ازدورشدن ماموران، به پياده رو بازمي گردند. جواد رزمجو يكي ازفروشندگان دوره گرد گفت: فعاليت نمايشگاهها بهترين فرصت براي ما است و با توجه به جمعيت انبوه بازديدكنندگان، فروش بسيار زياد و پردرآمد است. وي افزود: فروش دوره گردها در طول فعاليت چند روزه نمايشگاه بيش از فروش يك ماه آنان در ديگر نقاط شهراست. مدير روابط عمومي شهرداري منطقه يك تهران در اين زمينه گفت: علي رغم اينكه چند گروه از ماموران سدمعبر شهرداري در تمام طول فعاليت نمايشگاه در محل حضور دارند ولي از ازدحام جمعيت فروشندگان دوره گرد كاسته نمي شود. كاظم داودي افزود: اكثر دستفروشان كالاهاي خود را در محلي مخفي مي كنند وچند قلم را با خود به محل فروش مي آورند تا بتوانند با مشاهده ماموران از محل دور شوند. وي افزود: برخي افراد سودجو و فرصت طلب براي فروش اجناس خود هيچ توجهي به مقررات شهري ندارند. وي اظهار داشت: در برخي مواقع دستفروشان دوره گرد حتي با ماموران سد معبردرگير مي شوند. يازدهمين نمايشگاه فروش بهاره از 11 الي 20 اسفندماه جاري به مدت 10 روز در محل دائمي نمايشگاه بين المللي تهران براي عرضه پوشاك، خشكبار، لوازم خانگي و منسوجات شهروندان در آستانه سال نو فعال است.