Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781216-47566S5

Date of Document: 2000-03-06

شماره جديد نيلوفرانه منتشر شد شماره جديد ماهنامه نيلوفرانه، نشريه روابط عمومي مركز آموزشي، توان بخشي و نگهداري فرزندان معلول كارگران، منتشر شد. در اين نشريه اخباري درارتباط با اين مركز و فعاليتهاي خدماتي و نيز دانستني هاي علمي مهمي درباره معلولان ذهني ونكات مهم در پيشگيري از عقبماندگي ذهني كودكان ذكر شده است. مركز آموزشي، توان بخشي و نگهداري فرزندان معلول كارگران، يك موءسسه خيريه است و با شماره تلفن هاي 2410399 و و 2411667 دورنويس 2413069 مي توان با آن ارتباط برقرار كرد. اين موءسسه خيريه، خدماتي را به طور رايگان براي فرزندان معلول كارگران انجام مي دهد و نيكوكاران مي توانند مساعدتهاي مالي خود را به حساب جاري 60185 بانك رفاه كارگران شعبه تجريش (كد) 111 و يا حساب جاري بانك 962 صادرات شعبه آصف (كد) 2858 واريز كنند.