Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781215-47554S2

Date of Document: 2000-03-05

در حاشيه دادگاه محاكمه مهاجمان به كوي دانشگاه تهران * در آغاز جلسه دادگاه قاضي پرونده توصيه به غير سياسي كردن جلسه دادگاه داشت و بر اين باور بود كه در بازتاب نخستين جلسه هر دو طرف شكات و متهمان حركت هاي سياسي از خود بروز دادند. در پاسخ قاضي يكي از خواهران شهيد عزت ابراهيم نژاد از جا برخاست و گفت: وقتي براي متهم رديف اول هنگام ورود به دادگاه صلوات فرستاده مي شود و در پايان دادگاه بر سرش گل مي ريزند، آيا اين حركت داغ ما را تازه نمي كند و احساسات ما را؟ برنمي انگيزد * در گفت وگوي ميان خانواده شهيد عزت ابراهيم نژاد و قاضي پرونده حجت الاسلام طباطبايي (قاضي ) ضمن آنكه حضور خانواده عزت ابراهيم نژاد تنها شهيد كوي دانشگاه را در حد يك شركت كننده تلقي كرد به، حركات دوستان سردار نظري مانند صلوات فرستادن و ريختن گل بر سر متهم انتقاد كرد و گفت: متهم، متهم است و در شان دادگاه نظام جمهوري اسلامي نيست كه عده اي بر سر يك متهم گل بريزند و يا به هنگام ورودش صلوات بفرستند. * رزاقي دانشجوي رشته محيط زيست كرج در جريان گزارش كوي دانشگاه گفت: شرط آزادي ما را امضاء كردن برگه اي سفيد اعلام كردند و اگر هم كسي سئوال مي كرد و يا در امضاي برگه تعلل مي كرد او را به سلول انفرادي مي انداختند. عليرضا * زماني عضو بسيج دانشجويي دانشگاه تهران گفت: از مدت ها قبل عكس مقام معظم رهبري و چند تن از سرداران شهيد دفاع مقدس در اتاق ما نصب شده بود و ما فكر مي كرديم با وجود اين عكس ها مهاجمان از حمله به اتاق ما صرف نظر خواهند كرد اما عكس ها هم نتوانست مانع از حمله و تهاجم آنها شود. * زماني در توصيف آنچه در كوي رخ داده است گفت: وقتي عينكم از چشمم افتاد، خم شدم تا عينك را بردارم، ماموري با ضربه اي به پشتم زد و مامور ديگري با پوتين عينك را زير پا خرد كرد. حسين * عابدپور دانشجوي رشته عكاسي از شهرستان فريدونكنار كه آثار جانبازي جنگ را بر بدن داشت و انگشت دست خود را در جنگ از دست داده بود گفت: در محوطه كوي دانشگاه به حركت خود ادامه دادم تا از صحنه تعقيب و گريز دور شوم، ديدم فردي با لباس شخصي فيلمبرداري مي كند به محض آنكه از كنار او رد شدم اونيز در حالي كه با يك دست بر سرم كوبيد همچنان مشغول فيلمبرداري بود. * ميرشفيعي دانشجويي كه كامپيوتر و ديگر وسايل كارش در هجوم به دانشگاه تهران از ميان رفته است گفت: به اتاق ما شش نفر وارد شدند دو نفر لباس شخصي به رنگ سفيد بر تن داشتند، دو نفر متعلق به يگان ويژه بودند و ماسك بر دهان داشتند و دو سرباز وظيفه هم آن ها را همراهي مي كردند كه در اين ميان سربازان وظيفه آرام تر از بقيه ما را مي زدند. * رضا شعباني اهل قم كه يك تير به كتف او اصابت كرده گفت: كسي كه به سوي من شليك كردلباس شخصي پوشيده بود. * وقتي جروبحث ميان قاضي و يكي از دانشجويان بالا گرفت اين دانشجو خطاب به قاضي گفت: در اين دادگاه من نبايد شاكي باشم، بلكه شاكي در اين پرونده بايد مسئولان اين نظام باشند زيرا در جريان حمله به كوي دانشگاه آبروي نظام رفته است قاضي در پاسخ به اين دانشجو گفت: من كه از آفريقا نيامده ام كه نگران آبروي نظام نباشم، من هم نگران آبروي نظام هستم اما فعلا قاضي هستم و شما هم شاكي هستيد. * آذربايجاني وقتي به اسم افراد سرشناس در پرونده رسيد به جاي اسم آن ها عبارت نقطه چين را به كار برد و گفت: اگر اسم آن ها را نمي آورم فقط بخاطر اسرار نظام است. آذربايجاني * مدير كل حقوقي كوي دانشگاه تهران خطاب به سردار نظري اين شعر را خواند: دگر مگوي بعد از اين ترك عشق خواهم كرد كه قاضي از پس اقرار نشنود انكار. * دكتر كوهي آخرين نفري بود كه قرار شد در جايگاه حاضر شده و راجع به حادثه كوي دانشگاه سخن بگويد، او كه به عنوان مطلع قصد داشت صحبت كند ابتدا به متن كيفرخواست اعتراض كرد كه قاضي مانع از اين شد كه كوهي راجع به اين موضوع حرف بزند لذا دكتر كوهي به نشانه اعتراض بر جاي خود نشست و حرفي نزد. * غلامرضا محمودي دانشجويي كه در پايان نخستين جلسه دادگاه در خيابان توسط عده اي لباس شخصي ضرب و شتم شد، ديروز نيز در دادگاه حضور داشت.