Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781215-47550S2

Date of Document: 2000-03-05

چگونه با خود روراست باشيم نگه داشتن صداقتتان به معني عبور از خط مستقيم است. والدين من معتقد بودند كه شما يا صادق هستيد يا نيستيد. چيزي به جز اين وجود ندارد. آنها جمله ساده اي را بر روي ديوار اتاق نشيمن نصب كرده بودند با اين مضمون، زندگي مانند زميني است كه روي آن به تازگي برف باريده. جايي كه براي قدم زدن انتخاب مي كنم و جاي پايم بر روي آن مي ماند. آنها فطرتا متوجه شدند كه معني صداقت، داشتن حد مطلوبي از اخلاق و اصول اخلاقي است كه بر اثر اقتضاي مصلحت تغيير نمي كند. صداقت معيار دروني براي قضاوت در مورد رفتارتان است. متاسفانه در حال حاضر صداقت تا حد زيادي وجود ندارد و در حال از بين رفتن است. اما آن شالوده واقعي در هر فعاليت اجتماعي است و چيزي است كه بايد در خود بيابيم. بهترين محك توجه به چيزي است كه من آن را مجموعه سه جزئي مي نامم كه از سه اصل مهم تشكيل شده است. براي عقايد محكم خود، در مواجهه با فشارهاي جسماني استوار بايستيد. داستاني در مورد پرستار جراحي در اولين روز كارش با تيم پزشكي در بيمارستان گفته مي شد. او مسئول اين بود كه از همه وسايل و مواد استفاده شده در حين جراحي بطني (شكمي ) اطمينان حاصل كند. پرستار به جراح گفت: شما يازده اسفنج را بيرون آورديد و ما دوازده تا استفاده كرديم، بايد آخرين اسفنج را پيدا كنيم. دكتر اظهار داشت كه من همه آنها را بيرون آوردم و حالا زماني است كه شكم را ببنديم. پرستار اعتراض كرد، آقا شما نبايد اين كار را بكنيد، به بيمار فكر كنيد. جراح در حالي كه لبخند مي زد پايش را بلند كرد و آخرين اسفنج را به پرستار نشان داد و به او گفت: شما در اين يا هر بيمارستان ديگري قطعا خوب از عهده كار ما موقعي برمي آييد كه مي دانيد حق با شماست نبايد از ادعايتان دست بكشيد. هميشه به ديگران اطمينان بدهيد كه حق با آنان است. از اينكه ديگران عقيده بهتري از شما دارند يا باهوش تر هستند ناراحت ديويت نشويد اليگوي موءسس يك شركت بزرگ تبليغاتي اين نكته را به مديرانش خاطرنشان كرد به وسيله فرستادن يك عروسك روسي براي هر كدام از آنها كه پنج شي ء، به ترتيب از بزرگ تا كوچك درون آن قرار داشت. پيامش درون كوچكترين عروسك قرار داشت. او گفت: اگر هر كدام از ما افرادي را استخدام كنيم كه كوچكتر از ما هستند ما شركت كوتوله ها خواهيم شد، اما اگر هر كدام از ما افرادي را استخدام كنيم كه بزرگتر از ما هستند ما شركت غولها خواهيم شد و آن واقعا همان چيزي است كه شركت شد. يعني يكي از بزرگترين سازمانهاي تبليغاتي در جهان. درباره آنچه كه واقعا هستيد صادق و روراست باشيد. انسانهايي كه فاقد ارزشهاي خالص و اصيل هستند به عوامل خارجي مانند ظواهر و وضعيت اجتماعي شان تكيه مي كنند. به جهت اينكه احساس خوبي در مورد خودشان داشته باشند، ناچارا هر كاري كه بتوانند انجام مي دهند كه اين ظاهر را حفظ كنند اما آنها سعي كمي در جهت گسترش ارزشهاي دروني و رشد شخصي شان مي كنند. بنابر اين خودتان باشيد و خود را درگير پنهان كردن مسائلي كه در زندگيتان ناخوشايند است نكنيد. مثل بزرگترها باشيد در عكس العملتان نسبت به درگيريهاي زندگي و مواجه شدن با حقيقت. حرمت نفس و وجدان پاك عوامل موءثر براي صداقت و بنيان قوي براي تقويت رابطه تان با ديگران هستند صداقت يعني انجام آنچه كه صحيح است نه چيزي كه صرفا از نظر مردم يا از لحاظ سياسي درست است. قاعده كلي زندگي بر اين است كه اگر تسليم افسونهاي اخلاقي صرف نشويد هميشه موفق خواهيد شد. صداقت شما را به جلو مي برد، بدون اينكه مجبور شويد به گذشته تان برگرديد و آن را مرور كنيد. مترجم: آدرينه زادوريان - منبع: ريدرز دايجست