Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781214-47540S5

Date of Document: 2000-03-04

آخرين دفاع زني كه همسرش را با گوشتكوب كشت گروه حوادث: زني كه همسرش را با ضربات گوشتكوب به قتل رسانده بود ديروز در شعبه 1602 دادگاه جنايي به رياست قاضي اسماعيلي محاكمه شد. اين زن كه سوسن نام دارد متهم است كه در سال 74 همسرش محمد ميرزايي 38 ساله را درپي نزاعي با ضربه گوشتكوب در منزلش واقع در خيابان كاج تهران از پاي درآورد و سپس خود را به كلانتري معرفي كرده است. متهم به قتل در اعترافات خود گفت: يكماه بعد از طلاق محمد به قصد رجوع مجدد به منزلم آمد و من و فرزندانم را مورد آزار و اذيت قرار داد و من و دو فرزندم را به مدت 3 روز در اتاق حبس كرد. روز چهارم وقتي از در وارد شد با عصبانيت با چاقويي كه همراه داشت به طرف دخترم رفت و گلويش را گرفت و به شدت فشار داد. من فقط شيون و زاري مي كردم در همان هنگام گوشتكوبي را كه در آنجا بود برداشتم و ضربه اي از پشت به سرش زدم كه ناگهان نقش زمين شد. قاضي از دختر مقتول پرسيد آيا هنگامي كه پدرت به طرف شما آمد چاقوي همراه؟ داشت وي گفت من چاقويي در دست پدرم نديدم. ولي متهم به قتل گفت: دخترم دروغ مي گويد شايد هم توجهي به چاقو نداشته اولياي دم، پدر و مادر مقتول خواهان قصاص سوسن شدند ولي 2 فرزندش از قصاص مادرشان گذشت كردند و وي را بخشيدند. براي رفع ايراد مجددا پرونده به شعبه 1603 ارجاع شد كه اين شعبه نيز پس از بررسي حكم به قصاص متهم راي داد اما ديوان عالي كشور اعلام داشت متهم به قتل دفاع مشروع نموده و حكم را رد كرد و براي سومين بار پرونده به شعبه ارجاع 1601 شد و اين شعبه حكم ديه را براي متهم به قتل صادر كرد و بدين ترتيب سوسن از زندان آزاد و موظف به پرداخت ديه به خانواده مقتول شد، ولي خانواده مقتول نسبت به اين حكم اعتراض كردند پس از بررسي اعتراض خانواده مقتول دادستاني كل به خاطر ماده 31 حكم دادگاه بدوي را مجددا نقض كرد و نظر به قصاص داد و براي آخرين رسيدگي پرونده را به شعبه 1602 ارجاع كرد. متهم به قتل در اين جلسه عنوان كرد كه فقط به خاطر دفاع از دختر و خودم دست به چنين كاري زدم. قاضي دادگاه جنايي پس از شنيدن آخرين دفاعيات متهم او را تا صدور راي نهايي روانه زندان كرد.