Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781214-47539S1

Date of Document: 2000-03-04

طي يازده ماه گذشته ارزش صادرات غيرنفتي كشور 5 درصد افزايش يافت در يازده ماه گذشته 2 ميليارد دلار مواد غذايي و دارو وارد كشور شده است صادرات غيرنفتي به 2 ميلياردو 835 ميليون دلار رسيد گروه اقتصادي: ارزش صادرات غيرنفتي تا پايان بهمن ماه سال جاري به رقم 2 ميلياردو 835 ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با سال قبل /5 1معادل درصد رشد داشته است. در اين مدت 116 ميليون دلار كالا از طريق تجارت چمداني و 102 ميليون دلار كالا از طريق بازارچه هاي مرزي صادر شده است. از لحاظ وزني، صادرات غيرنفتي در مقايسه با مدت مشابه سال قبل /9 2با درصد رشد به رقم 11353 هزار تن رسيد. مهمترين صادرات غيرنفتي كشور در 11 ماه آغاز سال جاري فرش دستباف به ارزش 646 ميليون دلار بود و پس از آن محصولات شيميايي به ارزش 326 ميليون دلار و پسته و مغز پسته به ارزش 294 ميليون دلار قرار ساير دارد اقلام صادراتي و ارزش آنها به اين شرح است: آهن آلات و فولاد 161 ميليون دلار مصنوعات مسي به ارزش ميليون 90 دلار گازها به ارزش 75 ميليون دلار انواع لباس به ارزش 44 ميليون دلار پوست و انواع سالامبور به ارزش 41 ميليون دلار انواع بنزن به ارزش 40 ميليون دلار كشمش به ارزش 35 ميليون دلار مصنوعات پلاستيكي ميليون 34 دلار روده و انواع آن به ارزش 32 ميليون دلار و زعفران به ارزش 31 ميليون دلار. براساس همين گزارش در 11 ماهه امسال يك ميلياردو 374 ميليون دلار كالاي صنعتي از كشور صادر شد كه نسبت به دوره مشابه سال /2 1قبل درصد كاهش يافت. صادرات محصولات كشاورزي و معدني هم در اين مدت به 700 ميليون دلارو 58 ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه به ترتيب از رشدي /8 9معادل درصد /52 9و درصد برخوردار بود. ارزش صادرات محصولات گروه فرش دستباف و صنايع دستي در ماهه 11 امسال به رقم 703 ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با دوره مشابه سال /26 5گذشته درصد رشد نشان مي دهد كه به دليل حذف پيمان ارزي بوده است. واردات در مدت مورد بررسي جمعا 19 هزاروهزار 104 تن كالا به /12 5ارزش ميليارد دلار وارد كشور شد كه در مقايسه با دوره قبل از لحاظ وزن 40 درصد افزايش و به لحاظ ارزش /6 3درصد كاهش دارد. (در اين رقم واردات بازارچه هاي مرزي و 300 ميليون دلار سهميه واردات مناطق آزاد ملحوظ نشده است ). اقلام عمده وارداتي كشور عبارتند از: ماشين آلات صنعتي - مكانيكي به ارزش دو ميلياردو 357 ميليون دلار لوازم صنعتي و برقي 874 ميليون دلار آهن آلات به ارزش 856 ميليون دلار گندم به ارزش 620 ميليون دلار روغن خوراكي به ارزش 532 ميليون دلار مواد اوليه پلاستيكي به ارزش 326 ميليون دلار برنج به ارزش 332 ميليون دلار محصولات دارويي به ارزش 277 ميليون دلار محصولات صنايع شيميايي به ارزش 298 ميليون دلار شكر به ارزش 216 ميليون دلار و كاغذ و مقوا به ارزش 243 ميليون دلار. واردات كالاهاي اساسي و دارو در مجموع حدود 2 ميليارد دلار از ارز مملكت را به خود اختصاص داده اند.