Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781212-47534S1

Date of Document: 2000-03-02

در پررونق ترين فصل واليبال جام برتر ايران پيكان براي چهارمين بار پياپي سرود قهرماني خواند گروه ورزشي: پيكارهاي واليبال جام برتر باشگاههاي ايران (جام ولايت ) در فصل جاري اوصافي متفاوت با هميشه اش داشت و در شرايطي به خط پايان رسيد كه هيچ چيز تا روز پاياني مشخص نبود. يك بررسي آماري از مسابقات ليگ برتر در سالهاي قبل بيانگر اين نكته بود كه رقابت هاي سال 78 را بايد پرافت و خيزترين دوره ليگ واليبال در دوره جديدش ناميد. فصلي سراسر تحرك و رقابت كه موجب سرزندگي دوباره واليبال در سالن ها شد و اقبال عمومي تماشاگران را جدا از شهرستانها حتي در تهران هم با خود به ارمغان آورد. البته در رونق دوباره واليبال باشگاهي در ايران تغييرات صورت گرفته در اين ورزش را هم نبايد ناديده گرفت. مهم ترين تغيير، كاهش در زمان بازي بود كه جدا از جلب و جذب تماشاگران بيشتر به اطراف سالن مستطيلي شكل واليبال، تداوم فعاليت بازيكنان مسن و باتجربه را هم موجب شد. فروغ چشمگير بازيكناني چون ايرج مظفري، محمدرضا دامغاني، محمد خمسه، غياث الدين صحنه، اصغر نائيني احمد، لاهوتي، بهنام جلوه، محمد مستوفي، مهدي ابوترابي، كيوان مجردي، محمد رحيمي و.. در اين فصل همرا با تيم هاي باشگاهي مختلف در رقابت هاي جام برتر تهران و كشور بيانگر اين واقعيت بود كه باتجربه ها با وجود افزايش سن هنوز هم مي توانند ستون هاي اصلي تيم خود را تشكيل دهند. بازيكناني كه با قوانين گذشته واليبال به نظر مي رسيد به آخر خط رسيده اند، اما به مدد اين تغييرات، عمر بازيگري شان افزايش پيدا كرد و بدل به چهره هاي برتر تيم هاي خود شدند. افزايش تعداد مدعيان يكي ديگر از تفاوتهاي رقابت هاي اين فصل با دوره هاي پيش، تعدد تيم هاي مدعي بود. اگر در دوره هاي قبل فقط دو تيم تا پايان بازيها در كورس قهرماني بودند، اين بار جمع تيم هاي مدعي به چهار الي پنج تيم رسيد كه همين مساله جذابيت بازيهاي امسال را نسبت به فصول پيش دو چندان كرده بود. پيكان و صنام از تهران با امكاناتي در خور توجه از يك سو و دو تيم خوب موتوژن تبريز و مقاومت استقلال اروميه به عنوان نمايندگان موفق تيم هاي شهرستاني از سوي ديگر، كوره رقابت ها را در واپسين روزهاي زمستان به اوج خود رسانده بودند. تنها در دو هفته پاياني بود كه دو حريف سمج شهرستاني از جاده قهرماني دور و دو تيم تهراني به بازي تعيين كننده پاياني رسيدند. نكات نگران كننده... واليبال جام برتر ايران با اوصاف برشمرده شده در سطور بالا اگر چه شوق برانگيز بود، اما نكات نگران كننده اي هم با خود به همراه داشت. حضور بازيكنان غيربومي در چند تيم از مناطق واليبال خيز اين ورزش همچون خراسان، آذربايجان غربي و شرقي، اين واقعيت را بار ديگر مطرح ساخت كه كفگير واليبال در بسياري از اين مناطق به دليل سوءمديريت و عدم دورنگري مسئولان ورزش اين مناطق به ته ديگ خورده است. چرا بايد استانهاي ياد شده كه روز و روزگاري منابع اصلي تامين بازيكن براي تيم هاي ملي و باشگاهي بودند حالا كارشان به جايي برسد كه خود دست نياز به سوي بازيكنان تهراني و ديگر تيم هاي شهرستاني دراز ؟ كنند! حلاوت قهرماني پيكان شيرين بود! در اين فصل از رقابت هاي واليبال جام برتر كشور با توجه به حضور فعالانه صنام موتوژن، مقاومت، استقلال، پيكان قهرمان چندين ساله كشور در رقابتي فشرده و سخت به كسب چهارمين قهرماني پياپي نايل آمد و توانست قهرماني را از چنگ تيم هاي مدعي و آماده بيرون كشد. پيكان در هيچ دوره اي به اندازه اين دوره از مسابقات دچار فراز و نشيب نشده بعد بود از دو شكست اوليه اين تيم مقابل فولاد مباركه و موتوژن با توجه به تركتازي تيم صنام كه در اين فصل سرمايه گذاري وسيعي را براي كسب قهرماني تدارك ديده بود، قهرماني پيكان در پايان بازيها به باور كمتر آدم خوش بيني مي گنجيد. اما عوامل به خود آمدن پيكان در ميانه راه و در نهايت قهرماني اين تيم را بايد در مديريت و تفكر صحيح حاكم بر اين باشگاه جستجو كرد كه با وارد كردن شوك لازم و بررسي به موقع وضعيت تيم توانستند با زدودن ياس و نااميدي گرد قهرماني را درچهره بازيكنانشان بپاشند و به آنان اعتماد بخشند. به همين خاطر حلاوت قهرماني اين فصل خودروسازان نسبت به دوره هاي پيش شيرين بود و آنان را صاحب تجارب ارزنده اي ساخت. مجموعه اي كامل يك بررسي كوتاه روي خصوصيات بازيكنان پيكان گوياي اين واقعيت بود كه مربيان اين تيم ( مهرانپور، حسيني و سلطاني ) مجموعه اي كامل را در اختيار داشتند. حضور دو بازيكن روسي گئورگه رياژنف و الكسي سرديتوف كه اولي در پست ليبرو و دومي به عنوان يك بازيكن قدرتي از لحاظ روحي نقشي موءثر در تضعيف روحيه حريفان داشته و به خصوص سرديتوف با آشنايي كامل به رموز حرفه اي اين ورزش در بازيهاي حساس يكي از ستونهاي موفقيت تيمش به شمار رفت. ستاره بزرگ پيكان و واليبال ايران در اين فصل بي هيچ ترديدي بهنام محمودي بود. جوان بلند بالاي تيم ملي كه با بالا و پايين شدنش پيكان هم دچار تغيير و تحول مي شد و هم او بود كه با بدل شدن به بازيكني خوشفكر و قدرتي پيكان را در جاده اي پررقيب به سوي قهرماني سوق داد. بهروز عطايي، محمدحسين نجاتي، كيوان مجردي، افشين اوليايي و محمود افشار دوست از جمله ديگر نفرات موفق پيكان در بازيهاي اين فصل واليبال تهران و كشور بودند. پيكان در روي نيمكت مربيان هم با در اختيار داشتن سه مربي بين المللي به اسامي حسين حسيني، حسينعلي مهرانپور و بهمن سلطاني دستي پرتر از ساير حريفان داشت و حضور مهدي دادرس نيز به عنوان يك مدير آگاه و يك هماهنگ كننده ايده آل نقشي انكارناپذير در ترسيم دو عنوان و دو جام قهرماني براي اين تيم كتمان ناپذير بود. صنام از قهرماني تا مكان سومي! صنام رقيب اصلي پيكان در هر دو جام برتر باشگاههاي تهران و كشور بود. اين تيم با محمد تركاشوند، اميرحسين منظمي، محمدعمده غياثي، محمد شريعتي، عليرضا نادي، غلامرضا موءمني مقدم، پيمان اكبري، عليرضا شياري و عباس قاسميان ( ملي پوش 9 تيم ملي بزرگسالان و جوانان ) با سرمربيگري مصطفي كارخانه سرمربي تيم ملي در اين فصل آمده بود تا به قهرماني چندين ساله پيكاني ها بر واليبال كشور خاتمه بخشد. اين تيم تا پايان بازيهاي نيم فصل توانست به اين خواسته خود جامه عمل بپوشاند. سفر اين تيم در كوران بازيها به كويت آغاز سقوط و كمرنگ شدن موقعيت اين تيم در جدول بازيها شد، تا جايي كه صنامي ها هرگز از ضربه اي كه خورده بودند تا پايان بازيها نتوانستند خلاصي پيدا كنند. چند شكست و به خصوص باخت به پيكان مقدمه اي شد تا اين تيم در دو پيكار حساس ديگرش هم، حريف تيم به خود آمده پيكان نشود و در نهايت در هر دو جام به عنوان سومي بسنده كرد! صنام حتي با وجود شكست در مقابل ساير حريفان در دو بازي آخري خود مقابل پيكان هم پيروز مي شد مي توانست دو جام قهرماني را به طور همزمان براي نخستين بار در آغوش گيرد، اما ضعف هاي روحي حل نشده وفشار وارده بر اين تيم چنان بود كه اين تيم قادر به حل اين كلاف سردرگم نشد و در پايان به دو عنواني رسيد كه هرگز براي مسئولان آن راضي كننده نبود. موتوژن نايب قهرمان و بهترين تيم شهرستاني جام نايب قهرماني و كسب عنوان بهترين تيم شهرستاني جام برتر از سوي تيم تازه وارد موتوژن همانند قهرماني پيكان تا حدود زيادي براي بسياري از دوستداران واليبال غافلگيركننده بود. غافلگيري از آن جهت كه كمتر كسي با توجه به حضور دو تيم مطرح و پرمايه صنام و پيكان كسب عنوان دومي جام برتر را در اردوي تبريزي هامي ديدند. موتوژن با جمعي از بازيكنان غيربومي (عليرضا اماني، مهدي ايماني، رضا شهابي، محمدرضا تابعي، حسن شاهسون ) در كنار محمد مستوفي باتجربه و كريم پديداري در اين دوره از رقابت ها نتايج خوبي گرفت و با مربيگري غياثي يكبار ديگر باعث مطرح شدن نام واليبال آذربايجان شرقي در كشور شد. مقاومت در هفته هاي پاياني جا ماند! مقاومت استقلال اروميه از جمله ديگر تيم هاي مطرح اين فصل بود كه در هفته هاي پاياني با بدبياري مواجه شد. اين تيم در شرايطي كه هفته ها صدرنشين و حتي بوي قهرماني را هم استشمام كرده بود، با چند باخت پياپي تا مكان چهارم جدول سقوط كرد. مقاومت استقلال اروميه هم همانند موتوژن به جاي اتكاء به بازيكنان با استعداد منطقه تمامي موفقيت خود را مرهون بازيكنان پرشمار غيربومي بود. هر چند كه يدالله كارگر پيشه بيشتر از غياثي همتاي تبريزي خود سعي در ميدان دادن به بازيكنان غيربومي داشت. اصغر نائيني، محمدرضا غياث الدين دامغاني، صحنه، محمد خمسه در كنار حسين پرموز و رضا بنيادي تركيب اصلي مقاومت را در اكثر ميدانها تشكيل مي دادند. ابومسلم دير آغاز كرد ابومسلم هم شرايطي كم وبيش با دو تيم مقاومت و موتوژن داشت. اين تيم هم براي حضور قوي به ناچار روي به چند بازيكن غيربومي آورد. اين تيم تا دور برگشت مسابقات جام برتر در زمره تيم هاي پائين جدول بود و با حل مشكل تابش نژاد و تغيير كادر مربيگري به تيمي تهديدكننده مبدل ابومسلم شد اگر قدر موقعيت هاي دور رفت را مي دانست بدون شك جاي بهتري در جدول براي خود دست و پا مي كرد. حسين اعتدال، آق محمدسلاق، فيروز تابش نژاد، فرزاد محمد ساعي و اميرحسيني بازيكنان اصلي ابومسلم بودند، كه در اين جمع اميرحسيني سازنده جوان ابومسلم يكي از برترين هاي ليگ بود. جواد فخار مربي خوب خاوران هم نقش مهم در موفقيت هفته پاياني ابومسلم داشت. پرسپوليس جوان با حال و هواي بهاري پرسپوليس تهران در آخرين لحظات موفق به بستن تيمي شد كه هم جوان بود و هم فاقد مهره هاي كارآمد. اين تيم با وجود زحمات محمد صادقي مربي كوشاي خود به دليل جواني حال و هواي بهاري داشت و اغلب دچار افت و خيز اين بود تيم برخلاف جام برتر تهران در جام برتر كشور به مقام ششمي بسنده كرد تا در فصل آينده با برنامه ريزي بهتر شايد بتواند جبران مافات كند. در جمع جواناني چون هاشمي، جعفري، رئوفي، محمدي راد و يك بازيكن روسي آماده به نام كوئچكا سيدمهدي، ابوترابي سازنده پيشين تيم ملي، يك بازيكن با تجربه و سكاندار اصلي به حساب مي آمد كه با همه تلاش صادقي اين تيم تنها توانست باعث گرمي مسابقات اين فصل شود. ذوبآهن اصفهان با همه سابقه درخشان خود دراين فصل چوب عدم تفاهم بين مربي و بازيكنان را خورد و حتي با وجود جدا شدن اميرحيدري سرمربي پيشين تيم ملي در ادامه راه با ناكامي و به سختي در ليگ برتر ماندگار شد. فولاد مباركه و وحدت ساري دو تيمي بودند كه با بر جا گذاردن نتايج ضعيف از جام برتر اين فصل جدا و به يك دسته پائين تر سقوط كردند. بهترين هاي واليبال جام برتر ايران از نگاه همشهري * بهترين بازيكنان: اميرحسيني (ابومسلم ) بهنام، محمودي ( پيكان ) عباس، قاسميان (صنام ) الكسي، سرديتوف (پيكان ) رضا، شهابي ( موتوژن ) اميرحسين، منظمي (صنام ). * بهترين ليبرو: كريم پديداري (موتوژن ). * بهترين داور: اسماعيل صباغ. * بهترين مربي: (مربيان پيكان ). علي شاكري