Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781212-47526S5

Date of Document: 2000-03-02

كنكور; انگيزه اي براي همه! از كنكور خيلي چيزها نصيب انسان مي شود. يكي آن را دستمايه كسب درآمدي بي دردسر مي كند، ديگري آن را جزو اهداف بچه هايش قرار مي دهد تا مرهمي باشد بر كهنه دردهاي ناشي از سركوفتگي اميالش، يكي كتابهاي خود را در قالب كتابهاي آموزشي تبليغ مي كند و ديگري موءسسه خود را، و نهايتا جوان شكست خورده و نااميد از ورود به دانشگاه، آن را انگيزه اي براي خودكشي قرار مي دهد. همه پدران و مادران به فكر فرستادن بچه هايشان به دانشگاهها و همه جوانان در آرزوي دانشجو شدن هستند. كلاسهاي متنوع كنكور روز به روز تبليغ مي شوند و تب كنكور همه را فرا مي گيرد. پدران، مادران و جوانان ما روز به روز براي ورود به دانشگاه حريص تر و آزمندتر مي شوند و چه رقابت خشني. جوان شكست خورده در كنكور بايد هم به خود و هم به پدر و مادر و هم به دوستان جواب پس بدهد. راستي هيچ انديشيده ايم كه چه انگيزه اي مي تواند اين همه حرص و ولع والدين و اين همه اشتياق جوانان براي ورود به دانشگاه باشد. چرا جوانان ما پس از ناتواني در ورود به دانشگاه، آن قدر احساس شكست و نااميدي مي كنند كه گاهي دست به خودكشي مي زنند. به نظر مي رسد جواب در يك چيز خلاصه مي شود و آن اين كه پدران و مادران و همه رسانه ها (اعم از روزنامه ها و راديو و تلويزيون ) از جوان يك چيز مي خواهند و آن قبولي در دانشگاه به هر قيمتي است. چرا انسان بودن، انسان شدن، خوب زيستن، آراسته شدن به فضائل اخلاقي و... را كم تبليغ مي كنند. چرا به جوان ياد نمي دهيم كه هدف او انسان شدن است نه صرفا دانشگاه رفتن، و بدون ورود به دانشگاه نيز مي توان استعدادها و توانايي هاي خود را شكوفا ساخت. بايد به خانواده ها هشدار داد كه فرزندان خود را دريابند و بگذارند خود شيوه زندگي شان را انتخاب كنند و هدفهاي آنها را در دانشگاه رفتن خلاصه نكنند. بايد به رسانه هاي جمعي هشدار داد كه دست از تبليغات بي رويه در مورد كنكور و دانشگاه بردارند و بايد به جوانان گفت كه هدفهايشان را در يك چيز خلاصه نكنند. هدف خوب زيستن است و دانشگاه يك وسيله هدف شكوفا شدن است و دانشگاه يكي از راههاي شكوفايي است. عباس روزبهاني