Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781211-47520S2

Date of Document: 2000-03-01

رويان، خاستگاه آرش كمانگير و توسعه صنعت گردشگري شهر رويان مازندران ( علمده - المده پيشين ) از سپيده دم تاريخ به اين سو، همواره كانون تحولات ملي، فرهنگي و مذهبي گسترده در ايران بوده است. به گونه اي كه از آن در زامياد يشت و بندهشن اوستا ياد شده در است اساطير ايران، منوچهر كياني براي رويارويي با ارتش مهاجم افراسياب در اين منطقه فرود آمد و آرش كمانگير از كوه هاي رويان بود كه تير تاريخي خود را به سوي يك درخت تناور گردو در ميان فرغانه و طبرستان پرتاب كرد. رويان همچنين پايه گذار نخستين حكومت شيعي مذهب ( زيديه ) و نخستين منطقه اي است كه پيش از صفويه، مذهب تشيع را به رسميت شناخت. در رويان بقاع متبركه، سازه هاي باستاني و جاذبه هاي گردشگري بسيار متنوع و پردامنه اند و مي توانند اين شهر باستاني را كه پديد آورنده آن منوچهر كياني است به يكي از توريستي ترين مناطق كشور تبديل كنند. به همين اعتبار، منطقه رويان در كنار درياي خزر با كوه هاي بلند و دشت هاي هموار خود، نيازمند توجه بيشتر مسئولان است تا به توسعه صنعت توريسم كشور كمك كند.