Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781211-47520S1

Date of Document: 2000-03-01

بافت قديم شهر اصفهان دوباره جان مي گيرد با اجراي طرحهايي نظير طرح سرزندگي; كيفيت زندگي، زيبايي محيط زيست و فضاهاي لازم براي تفريحات سالم اهالي در بافت قديم افزايش مي يابد وجود ساختمانهاي با ارزش تاريخي، توسعه بي رويه شهرها و اشغال قسمتهايي از اراضي خوب شهري، توجه به مسائل و مشكلات بافتهاي قديم شهري را در گوشه گوشه كشورمان كه برخوردار از اين گونه بافتها است طلب مي كند. اهميت اين امر زماني بيشتر مشخص مي شود كه نظري به 500 شهر كشور داشته باشيم كه همه آنها به عنوان شهرهاي تاريخي مطرح و داراي ارزنده ترين آثار در قديمي ترين محلات هستند. محلاتي كه زماني پررونق و گاهواره علماء و فضلاي فراوان بوده اند. وجود دهها آثار باقي مانده از منازل با معماري ويژه، كاروانسراها، بازارچه ها، مساجد و حسينيه ها همگي دلالت بر اين دارند كه حيات اقتصادي، اجتماعي، مذهبي و سياسي اين گونه شهرها در اين نقاط جرياني فعال داشته است. اصفهان از جمله اين شهرهاي مطرح، با آثار متعدد تاريخي و محلاتي كهن است كه توجه به بافت قديم آن چندان از نظر دور نمانده، اما به نظر مي رسد بايد دقتي بيشتر با سرعتي قابل قبول تر در آن صورت گيرد كه بدون شك حركت در اين راستا، همگامي مسئولان و ساكنان بافت را يكجا طلب مي كند. مهندس روانفر مدير عامل شركت مسكن سازان اصفهان و مجري بازسازي و احياء بافت قديم اين شهر با اشاره به فعاليتهاي 10 ساله انجام شده در زمينه احياء اين بافت به مرمت چند خانه قديمي و در دست اجرا بودن كار در چند واحد قديمي ديگر اشاره دارد و مي گويد: در حال حاضر 9 طرح در قالب 90 واحد مسكوني در اجراي طرحهاي ويژه به صورت مستقيم و يا مشاركت در دست اقدام است. به گفته وي متاسفانه در حال حاضر نه تنها خبري از رونق گذشته در محلات قديمي نيست بلكه از نظر كالبدي نيز اين بافت دچار فرسودگي شديد و از نظر اجتماعي، مسائل و مشكلات گوناگوني را دارا مي باشند و به جرات مي توان گفت مردم ساكن در اين گونه بافتها با سختي زندگي مي كنند. روانفر در اين مورد به تهيه و اجراي طرحهاي سرزندگي و تداوم آن به منظور بهسازي شهري اشاره كرد و افزود: در اين راستا 3 طرح سرزندگي تهيه و سه طرح ديگر از اين نوع بر روي يكي از اراضي خريداري شده اجرا شده است. وي هدف از اجراي طرحهاي سرزندگي را بالا بردن كيفيت زندگي در بافت قديم، زيباسازي محيط و ايجاد فضاهاي لازم براي انجام تفريحات سالم اهالي اعلام كرد. وي گفت: چرا كساني كه در بافتهاي قديم به سر مي برند به رغم دلبستگي به آن در انتظار فرصتي هستند كه خانه و كاشانه خود را كه نسلها در آن زيسته اند رها كنند و به محلات حاشيه اي نقل مكان؟ كنند مجري بازسازي احياء بافت قديم در اين زمينه، بالا بردن كيفيت زندگي اهالي و باز زنده سازي بناهاي واجد ارزش تاريخي را از هدفهاي اجراي طرحهاي بافت قديم مي داند و مي گويد: در اين راستا بهسازي محيط شهري و باز زنده سازي بناهاي با ارزش بايد از طريق مشاركت همگاني و ساكنين بافت صورت گيرد و در اجراي اين امر خطير، اعتلاي فرهنگي و اقتصادي انسانهاي ساكن در بافت نيز در نظر گرفته شود. وي هدف دولت از هر اقدامي در جهت خريد املاك و اراضي و خانه ها و نوسازي آنها را غيرانتفاعي مي داند و هدف اصلي را همان بالا بردن رفاه اهالي و بهسازي شهري تلقي مي كند. اصفهان شهري است كه با 85 محله قديمي در محدوده تاريخي هكتاري 1300 نظرها را متوجه احياء بافت قديم خود ساخته است. مجري بازسازي و احياء اين بافت مي گويدخانه 800 تاريخي در محدوده بافت تاريخي وجود دارد كه تعداد محدودي از اين خانه ها در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است و فقط 10 واحد از اين خانه ها در تملك شركت عمران و بهسازي شهري است كه آنها نيز در دست مرمت مي باشد. وي محدوده مورد عمل اين شركت را بالغ بر 300 هكتار اعلام كرد و افزود: جمعيتي حدود 40 هزار نفر در اين محدوده ساكن هستند. وي در زمينه عمليات انجام شده و تامين نظر مردم ساكن در اين بافت، مسائل بافت هاي قديمي را گسترده و چند بعدي دانست و اظهار داشت: هر اقدام اجرايي بايد با توجه به همه ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و كالبدي انجام شود و اين امر بايد با برنامه ريزي و حضور مردم به انجام برسد. وي در پاسخ به اين كه ساكنين بافت هاي قديم عمده ترين مشكلات بافتهاي تاريخي را نبود سيستم دسترسي در اين گونه بافتها مطرح مي كنند خاطرنشان كرد: راههاي اجرايي را بايد در يك عزم راسخ و همدلي بين مديران شهري جست وجو كرد. بايد بررسي كرد كه چه عواملي در گذشته باعث ركود و فرسودگي بافتهاي قديم شده است تا با رفع آن به عنوان راهكار اجرايي، آينده را مشخص كرد. وي اضافه كرد: با تغيير الگوي زندگي خانوارها كالبد بافت قديم نتوانست به صورت منعطف خود را با الگوي زندگي جديد تطبيق دهد و از طرفي با توجه به محدوده شهرها همه سرمايه گذاريها به سهولت در قسمت توسعه شهر اتفاق افتاد و در نتيجه بافت قديم از رونق افتاد و به ركود كشيده شد. وي بهترين راهكار احياء بافت قديم را برعكس كردن اين روند سرمايه گذاري مي داند و مي افزايد: دولت بايد شرايط را به گونه اي فراهم سازد كه سرمايه گذاران ترغيب به سرمايه گذاري در قالب طرحهاي بهسازي و نوسازي در بافتهاي قديم شوند. وي همچنين تعريف طرحهاي كلان در بافت قديم با سرمايه گذاري مستقيم دولت و شهرداري، ايجاد تسهيلات لازم براي تشويق سرمايه گذاران عمده و شركتهاي سرمايه گذاري بر روي طرحهاي مسكوني، تجاري و خدماتي در قالب طرحهاي مصوب و ايجاد تسهيلات لازم براي مرمت بناهاي با ارزش تاريخي توسط بخش خصوصي با هماهنگي ميراث فرهنگي را از جمله اقداماتي مي داند كه مي تواند در جهت جذب گردشگران و ايجاد محيط مطلوب زندگي به منظور افزايش سطح رفاه ساكنان بافت قديم موءثر و راهگشا باشد. محمدرضا ثقفيان خبرنگار همشهري در اصفهان