Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781211-47519S5

Date of Document: 2000-03-01

شهردار تهران: درصد 20 انرژي كشور در تهران مصرف مي شود گروه شهري: شهردار تهران گفت: يك پنجم انرژي توليدي كشور در تهران مصرف مي شود كه بخش عمده آن مصارف خانگي و تجاري است. مهندس مرتضي الويري ديروز در سومين همايش انرژي و اقتصاد گفت: تاكنون مصوبه هاي قانوني كاهش مصرف انرژي در بخش هاي مختلف مانند صنعت مسكن، و حمل و نقل اعلام شده است، اما الزام قانوني براي آنها وجود ندارد. به عنوان نمونه، مصوباتي در خصوص انجام معاينه فني خودرو وجود دارد، امااجرا نشده است. وي با اشاره به اينكه 71 درصد آلودگي هواي تهران مربوط به بخش حمل ونقل است، گفت: شهرداري تهران يك برنامه ده ساله براي كاهش آلودگي هواي تهران دارد كه شامل هفت محور اساسي است. گازسوزكردن خودروها، اعمال سيستم كاهش مصرف بنزين در خط توليد خودروهاي جديد، توسعه حمل و نقل عمومي، تغيير كيفيت سوخت خودروها، معاينه فني خودرو، مديريت ترافيك و ارايه برنامه هاي آموزشي به رانندگان خودروهاو مردم از محورهاي اين برنامه است. الويري گفت: نه تنها قيمت اصلي انرژي در كشور از مصرف كننده آن دريافت نمي شود بلكه يارانه نيز داده مي شود. اين امر در هيچ جاي دنيا معمول نيست. در بسياري از كشورها علاوه بر قيمت واقعي انرژي، ماليات بر مصرف سوخت نيز از مصرف كنند گان گرفته مي شود. با منطقي كردن قيمت انرژي مي توان هزينه هاي توسعه حمل ونقل عمومي وسالم سازي هوا را تامين كرد. در واقع كساني كه مسئول آلوده كردن هوا هستند بايد هزينه سالم سازي آن را بپردازند. سهم سرانه مصرف انرژي فردي كه با خودروي شخصي در شهر تردد برابر 14مي كند فردي است كه با وسيله نقليه عمومي رفت و آمد مي كند و 3 برابر فردي است كه از تاكسي براي تردد در شهر استفاده مي كند.