Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781211-47519S3

Date of Document: 2000-03-01

سخنگاهي براي شما، شهروندان گرامي: اگر به جاي شهردار بودم... گروه شهري: اگر شما يك روز به جاي شهردار بوديد، چكار ؟ مي كرديد به نظر شما كدام كار مهم از نگاه شهردار پنهان مانده و لازم است كه اولويت را به آن؟ بدهد از ميان اين همه مسائل و مشكلاتي كه نزديك به ده ميليون شهروند تهراني روزانه با آنها دست به گريبان هستند، به نظر شما كداميك گرانبارتر بوده و شهرداري مي بايست توجه بيشتري به آن ؟ بكند اگر شما يك روز به جاي شهردار بوديد، براي اينكه تهران شهري با آسايش تر و زيباتر باشد، دستور اجراي كدام پيشنهاد را؟ مي داديد پيشنهادهاي خود را در اين باره مختصر و واضح بنويسيد تا روزهاي شنبه و سه شنبه در ستوني كه به همين امر اختصاص يافته در صفحه 7 همشهري چاپ شود. كارشناسان شهرداري تهران در صورت لزوم به نامه هاي شما پاسخ داده و جنبه هاي اجرايي و كارشناسي پيشنهادهاي شما را بررسي خواهند كرد. منتظر دريافت نامه هاي شما از طريق شماره نمابر 2058811 و صندوق /19395 5446پستي هستيم.