Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781211-47516S1

Date of Document: 2000-03-01

با قرائت كيفرخواست و سخنان وكيل دانشجويان مطرح شد بازخواني پرونده حمله به كوي دانشگاه در دادگاه نظامي تهران دكتر رهامي وكيل دانشجويان: سردار نظري بايد مشخص كند خود مجوز ورود به دانشگاه را صادر كرده يا از مقام بالاتر دستور گرفته است يك مركز هماهنگ كننده پشت ماجراي كوي دانشگاه براي نظام ايجاد بحران مي كرد * حمله به كوي دانشگاه با تمهيد قبلي بود و منتظر بهانه بودند * با وجود آنكه عزت ابراهيم نژاد در كوي دانشگاه شهيد شده است اما قاضي پرونده رسيدگي به آن را در دادگاه فعلي نپذيرفت * يكي از دانشجويان آسيبديده در كوي: غصه مي خورم از جانب كساني مورد ضربوشتم قرار گرفته ام كه ادعاي احياي ارزش ها را داشتند و يا حسين و يازهرا مي گفتند محسن جمالي - محروم از چشم راست خانواده شهيد عزت ابراهيم نژاد در دادگاه دانشجوي مجروح - رامين كريمي گروه حوادث: نخستين جلسه محاكمه مهاجمان به كوي دانشگاه تهران ديروز با حضور خبرنگاران در شعبه هفتم دادگاه نظامي تهران برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما در نخستين جلسه دادگاه كه با حضور اغلب متهمان، دانشجويان شاكي، وكيل دانشجويان و اولياي دم دانشجوي شهيد كوي دانشگاه عزت ابراهيم نژاد و خبرنگاران داخلي و خارجي برگزار شد، حجت الاسلام سيداحمد طباطبايي قاضي پرونده از خبرنگاران خواست در پوشش خبري دادگاه فارغ از بازتابهاي سياسي فقط به گزارش واقعيت بپردازند و كاري نكنند كه جريان قضا در پيچ و خم بازار داغ سياست رنگ ببازد و آنچه به عنوان احقاق حق دانشجويان متصور است حاصل نشود. پس از مقدمه قاضي پرونده، هوشنگ اقبال معاون دادستان نظامي تهران، با قرائت كيفر خواست، متهمان حادثه روزهاي هفدهم و هيجدهم تير ماه امسال كوي دانشگاه رانفربه 20 شرح زير اعلام كرد: - 1 سرتيپ پاسدار فرهاد نظري فرمانده سابق نيروي انتظامي تهران - 2 سرهنگ جمشيد خدابخشي فرمانده يگان ويژه پاسداران ناجا - 3 فرهاد ارجمندي فرمانده نوپو گروه - 4 سروان رامين نظري جانشين فرمانده گروه نوپو - 5 ستوان عروجعلي بدرزاده - 6 گروهبان جمشيد دالوند - 7 گروهبان سيد حسين احمدي - 8 گروهبان حسن احمدي - 9 گروهبان علي اكبر جديدي - 10 گروهبان قباد مهديان - 11 گروهبان فتح الله مراديان متهمان رديفهاي چهارم تا يازدهم اين پرونده جمعي يگان ويژه پاسداران و گروه نوپو هستند. متهمان رديفهاي دوازدهم تا بيستم نيز از سربازان نيروي انتظامي و اغلب مجرد شهرستاني هستند. هوشنگ اقبال معاون دادستان نظامي تهران اتهام متهم رديف اول را آمريت در حمله به كوي دانشگاه تهران، لغو دستور و ايجاد موجبات بدبيني عليه ناجا ذكر كرد. اتهام متهمان رديفهاي دوم تا بيستم نيز حمله به كوي دانشگاه وايراد ضرب و جرح دانشجويان ذكر شد. بگفته معاون دادستان نظامي تهران متهم رديف پنجم علاوه بر اين اتهام متهم به سرقت يك دستگاه ماشين ريش تراش نيز هست. وي همچنين اظهار داشت ورود به ساختمانهاي كوي دانشگاه نياز به اخذمجوز داشته است كه چنين كاري صورت نگرفته است. در ادامه دادگاه رئيس دادگاه گفت: از بين 397 شاكي 18 نفر به اين دادگاه مراجعه و گواهي پزشكي قانوني دريافت كرده اند كه به شكايت آنان رسيدگي مي شود. در ادامه جلسه دادگاه، محسن رهامي وكيل مدافع دانشگاه تهران ودانشجويان آسيب ديده گفت: قريب به اتفاق موكلان بنده شهرستاني هستند كه تعدادي از آنان در زمان حمله به كوي دانشگاه در حال استراحت بودند. وي با اشاره به اين كه خدمات نيروي انتظامي بر هيچكس پوشيده نيست وادعا عليه چند نفر به معني ناديده گرفتن زحمات هزاران نفر از نيروهاي جان بر كف اين نيرو نيست گفت: اين مساله نبايد مانع از رسيدگي به تخلفات چند نفر شود. رهامي افزود: قضيه از زماني آغاز شد كه دانشجوياني كه جلوي در كوي تجمع كرده بودند به داخل بازگشتند و فقط حدود 50 نفر جلوي در بودند كه نيروي انتظامي بدون مجوز وارد كوي شدند و آن حادثه تلخ روي داد. وي گفت: مهاجمان به كوي برخي اتاقها را آتش زده، وسايل دانشجويان را تخريب كرده و يكي از دانشجويان را از طبقه سوم به پايين پرت كردند. وكيل مدافع دانشجويان گفت: در حمله به كوي دانشگاه ساختمان دانشجويان خارجي نيز از هجوم در امان نماند كه برخي از آنان نيز موردضربوجرح واقع شده و به سفارتخانه هاي خود پناهنده شدند. وي گفت: حمله به كوي دانشگاه موجبات بدبيني به نظام و جمهوري اسلامي ايران در داخل و خارج از كشور را فراهم آورد. قاضي پرونده در خصوص اظهارات رهامي مبني بر وكالت دعوي آقاي عزت ابراهيم نژاد گفت: اين مورد به پرونده مربوط نيست و در اين خصوص پرونده اي جداگانه مفتوح است. رهامي گفت: در پرونده حادثه كوي دانشگاه در برخي موارد قرار پيگردصادر شده و در برخي موارد ديگر نيز قرار منع پيگرد صادر شده است كه اين مساله مورد اعتراض است. وي گفت: نظري در ماجراي كوي دانشگاه گفته بود كه اين قضيه را پيش بيني كرده بوديم و در واقع مساله كوي دانشگاه با تمهيد قبلي شروع شده بودو منتظر بهانه اي بودند. رهامي سئوال كرد: موارد هجوم نيروهاي غيرنظامي به دانشگاه و ضربوجرح دانشجويان از سوي آنان چگونه بررسي خواهد؟ شد وي گفت: عده اي بودند كه نيروهاي غير نظامي را با نيروهاي نظامي هماهنگ كرده و آنان را به كوي اعزام كرده بودند كه دادستان بايد در اين مورد دقت بيشتري داشته باشد. وكيل مدافع دانشجويان اضافه كرد: در كيفر خواست مطرح شده از سوي دادستان به مسئوليت ميراحمدي اشاره اي نشده بود. وي خطاب به متهمان گفت: از شماها سئوال مي كنم آيا از كساني كه موردضربوجرح قرار داده و مجروح كرده ايد كسي را پيدا مي كنيد كه ضد توطئه گر، نظام و يا جزو اراذل ؟ باشد وي با اشاره به هماهنگي سردار نظري در هنگام حمله به كوي دانشگاه بايكي از مافوقهاي خود گفت: مشخص نشد كه مافوق ايشان كه بوده و به ايشان چه كسي دستور داده؟ است رهامي اضافه كرد: يك مركز هماهنگ كننده در پشت صحنه ماجراي كوي دانشگاه وجود داشت كه براي نظام ايجاد بحران كرد. وي خاطرنشان كرد: از مجموع 409 شاكي پرونده كمتر از 20 نفر به پزشكي قانوني مراجعه كرده اند. وكيل مدافع دانشگاه تهران گفت: در كمتر از 24 ساعت پس از ماجراي كوي 204 نفر از دانشجويان دستگير شدند و عده اي از آنان مورد ضربوجرح قرار گرفتند. رهامي با درخواست اشد مجازات براي متهمان گفت: مساله غارت قصاص اموال، نفس، قصاص عضو، نسبت به ضاربان عمدي بايد مورد توجه قرار گيرد. در ادامه جلسه دادگاه چندين تن از دانشجوياني كه در جريان يورش به كوي دانشگاه آسيبديده و حتي در مواردي نقص عضو شده اند گزارش چگونگي ضربوشتم خود و ديگر دانشجويان را گزارش كردند. پس از اظهارات رهامي وكيل مدافع دانشجويان كوي دانشگاه تهران حجت الاسلام طباطبايي رئيس دادگاه از شاكيان پرونده خواست شكايت خود را مطرح كنند. رامين كريمي اولين شاكي گفت: من به لحاظ مجروحيت درجبهه هاي جنگ، قرص مصرف مي كنم و بي خبر از حادثه، شب هفدهم تير ماه خوابيده بودم كه حدود ساعت هفت صبح عده اي از ماموران نيروي انتظامي باتوم بدست با شكستن در اتاق وارد محل سكونت ما دركوي دانشگاه تهران شدند و با الفاظ ركيك شروع به ضرب وشتم ما كردند. وي افزود: اين ماموران بعد ازچند مرحله كتك كاري من را از طبقه سوم با گفتن يا حسين از ما بپذير به پايين پرتاب كردند كه موجب شكسته شدن چندين نقطه از پا و دستم شد. كريمي اظهارداشت: به دنبال اين حادثه من رمقي نداشتم، ولي با اين حال ماموران نيروي انتظامي كه عده اي با لباس شخصي نيز به همراه آنان بودند گفتند مثل اينكه زنده است و شروع به ادامه كتك زدن كردند به حدي كه از بيني و دهانم خون جاري بود. محسن جمالي دانشجوي سال آخر رشته پزشكي، ديگر شاكي پرونده كه در حادثه كوي دانشگاه چشم راست خود را از دست داده است در ادامه اين جلسه گفت: بر خلاف رويه معمول شليك گاز اشك آور يكي از اين گلوله ها به طور مستقيم به طرف من شليك شد كه به چشم راستم اصابت كرد و در نتيجه چشم راست من تخليه شد. علي نوروزي ديگر شاكي اين پرونده گفت: شما و همه مسئولان مربوط در اين زمينه نسبت به خون هاي ريخته شده دراين حادثه مسئول هستيد. نوروزي افزود: ماهيچ جا نتوانسته ايم حرفهايمان را بزنيم، حتي در ملاقات با مقام معظم رهبري نيز نتوانستيم حرفهايمان را بزنيم بلكه عده اي از طرف ما حرف زدند. سعيد كرد ديگر شاكي اين پرونده گفت: پدرم، دوتن ازعموهايم و همچنين دو پسرعموي من در جبهه هاي نبرد به شهادت رسيده اند. وي افزود: صبح جمعه وقتي ديدم ماموران ناجا وارد كوي دانشگاه شدند و در اتاقها را مي شكنند من تخت خواب را پشت در گذاشتم ولي با اين حال ماموران در را شكسته و وارد اتاق شدند و شروع به كتك زدن من كردند. سعيد كرد اظهار داشت: من در حال فرار از دست ماموران ناجا بودم ضربه 18كه باتوم به پشتم و سه ضربه به سرم زدند وسرم به اندازه دوسانتي متر شكسته شد و وقتي برزمين افتادم، يك مامور آمد و چاقويش را باز كرد و دو ضربه به دست چپم و يك ضربه نيز به پشتم وارد كرد كه گواهي پزشكي قانوني در اين زمينه ها ارائه شده است. احمد سبزيان يكي ديگر ازشاكيان كه خود را جزو خانواده ايثارگران معرفي كرد گفت: بر اثر لگد ماموران دنده ها و دستم شكسته شد. مسلم وسادتي نيز ازديگرشاكيان اين پرونده گفت: براثر ضرب و شتم ماموران نيروي انتظامي، دستم شكسته شد. جعفر ميكائيلي يك شاكي ديگر، كه خود را فرزند شهيد معرفي كرد گفت: بر اثر اصابت گلوله سلاح كمري به زانوي چپم ازسوي ماموران نيروي زانويم انتظامي، از كار افتاده است و پايم تا نمي شود. نويد مقرب به عنوان آخرين شاكي اين پرونده گفت: من كه لباس زير بر تن داشتم و خواب آلود بودم از اين اقدام به وحشت افتادم و هر چه از آنان خواستم كه من را نزنند، اعتنايي نكردند ودر نتيجه بر اثر ضربه لگد يك مامور صورتم مجروح شد كه در بيمارستان هفت بخيه خورد. وي اظهار داشت: ماموران ناجا پس از ما دستگيري، را به يك نقطه نامعلوم بردند و به اجبار از ما مي خواستند يك متن ازپيش تهيه شده را امضاكنيم بدون اينكه اجازه بدهند آن را مطالعه كنيم. رئيس شعبه هفتم دادگاه نظامي تهران ختم جلسه دادگاه را اعلام كرد و رسيدگي به پرونده را به روزاسفند 14 موكول كرد.