Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781210-47508S5

Date of Document: 2000-02-29

عليرضا رجايي: مجلس ششم بايد اجراي قانون فعلي مطبوعات را تضمين كند گروه سياسي: روزنامه نگار منتخب مردم تهران براي ورود به مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با ايرنا خاطرنشان كرد طي دو سال ونيم گذشته مطبوعات ايران توانستند به طرح مسائلي در زمينه سياسي و اجتماعي بپردازند كه تا پيش از آن براحتي ممكن نبود. عليرضا رجايي كه در فهرست نيروهاي ملي مذهبي و روزنامه هاي دوم خرداد بود و در جريان رقابت هاي مجلس ششم توانست با رتبه بيست وهشتم به مجلس شوراي اسلامي راه يابد در اين گفتگو همچنين در خصوص جايگاه اجتماعي خبرنگاران در ايران و نقش مجلس ششم در ارتقاي اين جايگاه اظهار داشت: ارتقاي اجتماعي خبرنگار و ساير مشاغل مطبوعاتي منوط به ارتقاي اجتماعي كل مطبوعات است و صرف تصويب و تاييد قانون كاري از پيش نخواهد برد. منتخب مردم براي مجلس ششم اضافه كرد: مجلس از آنجا كه حق تحقيق و تفحص در همه امور كشور را دارد، موظف است از اين پس در موارد اين چنيني، با شدت و قاطعيت عكس العمل نشان دهد و در گام اول، اجراي قانون مطبوعات كنوني كه در مجموع قانون بدي هم نيست را تضمين كند. وي گام بعدي را پوشاندن ضعفهاي احتمالي اين قانون به نفع فعاليت تضمين شده مطبوعات ذكر كرد.