Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781210-47506S1

Date of Document: 2000-02-29

از سوي كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران: بودجه سال آينده شهرداري هزار 3و 260 ميليارد ريال تعيين شد گروه شهري: تا زماني كه سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران در اختيار شهرداري تهران قرار نگيرد، اعتبار و بودجه اي به سازمان ياد شده پرداخت نخواهد شد. به گزارش خبرنگار ما، سيدمحمود عليزاده طباطبائي، عضو و رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران، ديروز با حضور در جمع خبرنگاران، ضمن اعلام مطلب بالا افزود: شهرداري تهران بنا به مصوباتي بايد 4 درصد از درآمدهاي خود را به سازمان فرهنگي و هنري اختصاص دهد، اما به دليل بروز مسائلي طي ماههاي اخير، هيچ اعتباري در سال آينده به سازمان مذكور پرداخت نخواهد شد. وي گفت: بيش از 120 ميليارد ريال به عنوان بودجه سال آينده سازمان فرهنگي و هنري در نظر گرفته شده است، اما پرداخت آن منوط به در اختيار گذاردن سازمان ياد شده به شهرداري تهران است. عليزاده طباطبائي در ادامه اين نشست مطبوعاتي از بررسي بودجه سال 79 شهرداري تهران در كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر خبر داد و افزود: كل درآمدهاي شهرداري در بودجه پيشنهادي براي سال آينده در حدود 3 هزار و 260 ميليارد ريال است كه كميسيون برنامه و بودجه شورا پس از انجام بررسي هاي كارشناسي رقم آن را 3 هزار و 177 ميليارد ريال تعيين كرد. وي گفت: ميزان هزينه هاي عمراني در بودجه سال آينده شهرداري بيش از 2 هزار و 192 ميليارد ريال است كه 311 ميليارد ريال آن به منظور برنامه ريزي و توسعه شهري 545 ميليارد ريال براي بهبود عبور و مرور در شهر 99 ميليارد ريال ويژه ايجاد تاسيسات حفاظتي شهر 111 ميليارد ريال براي بهبود محيط شهري 130 ميليارد ريال جهت اماكن و فضاهاي ورزشي و 174 ميليارد براي ايجاد ساير تاسيسات و تسهيلات شهري در نظر گرفته شده است. عضو شوراي شهر تهران همچنين گفت منبع 55 در قانون به منظور كسب درآمدهاي شهرداري تهران در نظر گرفته شده است، اما شهرداري صرفا به برخي از منابع دسترسي داشته و از بسياري موانع به دليل نبود ضمانت اجرايي از آنها استفاده نكرده است. وي با تاكيد بر اين مطلب كه شهروندان بايد هزينه زندگي و برخورداري از امكانات و خدمات شهري را بپردازند، گفت: شوراي شهر تهران در نظر دارد كه عوارضي بر مصرف كنندگان خدمات شهري تدوين و تصويب كند.