Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781210-47502S9

Date of Document: 2000-02-29

با پيام وزير فرهنگ و آموزش عالي، سمينار تحقيقاتي روابط ايران و هند گشايش مي يابد گروه علمي فرهنگي: وزير فرهنگ و آموزش عالي، برگزاري نخستين سمينار تحقيقاتي روابط ايران و هند را گامي موثر در جهت گشايش زمينه هاي همكاري ميان دو كشوردانست. دكتر مصطفي معين، روز دوشنبه در پيامي به اين سمينار گفت: عرصه هاي همدلي و همنظري ميان ايران و هند چنان گسترده و گشوده است كه گاه تنهابايد در پي توصيف و تبيين آنها رفت. وي در پيام خود از ريشه هاي مشترك و پيشينه همراهي و هم رايي در تكوين فرهنگ و تمدن منطقه اي و جهاني و ارتباطات نزديك و عميق ميان مردم دو كشوربه عنوان عاملي نام برد كه سطح و عمق روابط را فراتر از دولتها و حتي نخبگان و برجستگان علمي و فرهنگي برده است. نخستين سمينار تحقيقاتي روابط ايران و هند از هفدهم تا نوزدهم اسفندماه به همت رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دانشگاه بمبئي برگزار مي شود.