Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781209-47497S2

Date of Document: 2000-02-28

بيمه شغلي مستخدمين قرارداد ساعتي در سال هاي گذشته بعضي از ادارات وابسته به راه آهن جمهوري اسلامي تعدادي از فارغ التحصيلان دانشگاه ها با مدارك ليسانس و بالاتر را به صورت قرارداد مشاوره اي به كارگرفته است كه مزاياي اين پرسنل براساس ساعت كار كرد پرداخت نكته مي شود حائز اهميت آن است كه اين پرسنل فاقد بيمه شغلي هستند و اكنون در قراردادهاي منعقد شده با آنها اشاره اي به پوشش بيمه شغلي آنها نشده است. در اين زمينه وزارت كار و امور اجتماعي بايد پاسخگوي اين پرسش باشد كه آيا قوانيني در مورد بيمه شغلي وجود دارد يا؟ خير و آيا اصولا در صورت عدم پرداخت سهميه بيمه شغلي سابقه كاري اينگونه مستخدمين چگونه خواهد؟ بود امضاء محفوظ