Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781208-47484S4

Date of Document: 2000-02-27

كوتاه از ميان نامه ها شركت واحد و ساكنان جنوب تهران از مسئولان شركت واحد اتوبوسراني تقاضا دارم كه به وضع اتوبوسراني از مسير جواديه - وليعصر رسيدگي كنند. در يكي از روزهااز ساعت 7 /7 30تا صبح پنجشنبه در ايستگاه كلانتري جواديه (نهر فيروزآباد - صالح نيا ) منتظر اتوبوس ايستادم و پس از عبور 3 دستگاه اتوبوس و عدم توقف با نيم ساعت تاخير به محل كارم رسيدم و اين حكايت هر روزه من است! بگذريم از اينكه هميشه اتوبوسهاي از رده خارج شده شمال شهر و ماشينهاي دودزا و مخل پاكيزگي هوا را در جنوب شهر به كار مي اندازند. شكور دولتخواه -ساكن جواديه فردا دير است... در يك اردوي تفريحي كه به بنادر جنوبي كشور داشتيم، درختان حرا نظرم را جلب كرد. اين درختان كه به قدرت خدا در زمين و دريا و آب شور رويش كرده بود مناظر زيبايي را به مناطق خود مي بخشيدند. تاكنون به اين فكر بودم كه درختان براي رويش خود به آب شيرين نياز دارند ولي واقعيتي را كه با چشم خود ديدم خلاف اين امر را ثابت كرد. از آنجا كه من يكي از طرفداران محيط زيست و فضاي سبز هستم، پيشنهاد مي كنم استانهاي هرمزگان، بوشهر و خوزستان با مشاركت يكديگر در طول ساحل اقدام به كاشت درختان حرا بنمايند. اين پيشنهاد مي تواند مزايايي كه به ذهن ناقص بنده رسيده است را در برداشته باشد: - 1 ايجاد مناظر زيبا در طول ساحل - 2 كاهش آلودگي محيط زيست - 3 تامين علوفه دام از برگ درختان براي سالهاي كم آبي و احيانا خشكسالي - 4 تامين چوب و ايجاد كارخانه هاي چوببري و اشتغالزايي براي هزاران نفر - 5 كاهش درجه حرارت محيط و صرفه جويي در تامين انرژي وسايل برودتي - 6 تامين غذاي آبزيان دريايي - 7 جلب توريست و افزايش درآمد ارزي كشور شهرستان لامرد - نجف دقاق * همشهري: انجام پيشنهاد اين خواننده عزيز همشهري، مستلزم بررسي هاي دقيق كارشناسي است كه اميدواريم توسط دستگاههاي مسئول صورت گيرد. سيل آهن به شكل اتومبيل! هر روز صبح براي اينكه هم پياده روي كرده باشم و هم به محل كارم برسم، از روي پل عابر پياده اي كه بر روي بزرگراه مدرس نصب شده، مي گذرم و نگاهي به زيرپايم مي اندازم و سيل آهن را كه به صورت اتومبيلهاي زيبا و سريع از زيرپايم روانند، نظاره مي كنم و با خود مي گويم اين سيل ويرانگر تا كي ادامه خواهد داشت و چگونه انسان را دركام خود كشيده است! اين سيل انسان را بر دوش خود گرفته و با خود مي برد ولي احساسات او را در زير خود پنهان مي سازد و با گازهاي مخربي كه از لوله هاي اگزوز خود بيرون مي دهد نفس انسانها را تنگ مي كند و صداي دلخراش آن گوش انسانها را مي آزارد و روح آنها را مي فشارد. حال بايد انديشيد كه انسان چگونه مي تواندخود را از اين تنگنا و وابستگي نجات دهد و درچه زماني سوخت هاي غيرآلاينده به كمك ما خواهند؟ آمد مظفر سربازي ارتقاء گروه تكنيسين هاي اورژانس براساس نمودار تشكيلاتي مصوب وزارت بهداشت و درمان افرادي كه در اورژانس ها پذيرفته شده اند پس از طي دوره عملي و تئوري و تجربه كاري به عنوان تكنيسين شناخته شده اند و برهمين اساس نيز تكنيسين ها در يك گروه بالاتر از ديپلمه هاي استخدامي در ساير سازمان ها قرار مي گيرند. متاسفانه اينك به عوض ارتقاء و افزايش گروه عنوان تكنيسيني را به مسئول فوريتهاي پزشكي تبديل كرده اند كه به جاي ترقي در گروه شغلي تنزيل گروه نيز يافته اند. و انتظار مي رودبه دليل استخدام افراد از اول به عنوان تكنيسين، مسئولان امر در مورد احقاق حق تكنيسين ها اقدام مقتضي مبذول نمايند. امضاي تكنيسين هاي اورژانس تبريز