Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781208-47484S1

Date of Document: 2000-02-27

اهداف واقعي سازمان تامين اجتماعي؟ چيست اخيرا بخشنامه جديد و توهين آميزي نسبت به جامعه پزشكي از دفتر رسيدگي به اسناد پزشكي سازمان تامين اجتماعي صادر شده كه جاي تامل و بحث دارد و اين موضوع را مطرح مي سازد كه سازمان تامين اجتماعي به كدام سمت متمايل است، هدف اوليه تاسيس آن چه بوده و چه آينده اي را پيش رو دارد. از چندي پيش شاهد بوده ايم كه بسياري از داروهاي ضروري و داروهاي گرانبها، بسياري از خدمات دندانپزشكي، بعضي از اعمال جراحي و بسياري موارد ديگر با تعرفه هاي بيمه محاسبه نمي شود و بيمه شده بايد مبلغ آن را به قيمت آزاد پرداخت نمايد، پس از آن مشاهده كرديم كه تمام داروهاي تقويتي از ليست تعرفه هاي بيمه خارج شد (در شرايطي كه نياز به مصرف داروهاي تقويتي تشديد شده و نوعي درمان محسوب مي شود ) چندي بعد ميزان فرانشيز پرداختي بيمه شده %از 25 %به 30 افزايش يافت و در كنار آن ميزان عقد قراردادهاي جديد با پزشكان كاهش يافته و لغو قرارداد پزشكان افزايش يافته است و اينك متاسفانه سازمان تامين اجتماعي قدمي بلندتر از سابق جهت هر چه كم هزينه تر كردن سازمان مذكور برداشته به اين شكل كه پزشكان حداكثر تا سه قلم دارو مي توانند در نسخه هاي دفترچه بيماران تجويز نمايند و اگر بيش از سه قلم تجويز شود بايد تشخيص بيماري در بالاي نسخه ذكر شود كه سپس مورد بررسي قرار گرفته و سازمان تامين اجتماعي مختار است كه قرارداد پزشكاني كه بيش از سه قلم دارو تجويز كنند را لغو نمايد. انگيزه اين بخشنامه جديد را ظاهرا ترويج فرهنگ علمي نسخه نويسي و جلوگيري از عوام زدگي!! مطرح كرده اند با توجه به اينكه در سازمان تامين اجتماعي هيچگونه مشاوره و يا بحث كارشناسي نمي شود، از پزشكان طرف قرارداد نظرخواهي نمي شود و حتي با سازمان نظام پزشكي نيز تبادل نظربه عمل نمي آيد، صلاح بر اين ديدم به عنوان يك پزشك چند نكته را جهت اطلاع همگان از جمله سازمان تامين اجتماعي سازمان نظام پزشكي، وزارت بهداشت و درمان و مردم عزيز كشورمان برسانم. نكاتي كه اكثر پزشكان آن را تاييد مي كنند زيرا تصور مي كنم كه اگر اين نكات تذكر داده نشود اين روند سازمان تامين اجتماعي ادامه خواهد يافت و مضرات آن تمام جامعه را تحت الشعاع قرار خواهد داد. - 1 اكثر بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي از اقشار كم درآمد جامعه مي باشند و با توجه به پرداخت %فرانشيز 30 و پرداخت بهاي آزاد بسياري از داروها و آزمايشات و راديولوژي توان مالي لازم براي مراجعه مكرر به پزشك را نداشته و ترجيح مي دهند كه در صورت تشديد بيماري يا انباشته شدن چند بيماري به پزشك مراجعه كنند و اين ضعف بهداشتي جامعه را مي توان بلاتقصير از جانب بيمه شدگان و ساير بيماران دانست به همين دليل كمتر پزشكي را مي توان در مناطق محروم يافت كه بيمارانشان فقط با يك مورد بيماري خفيف به مطب مراجعه كنند. پس اين بيماران با مطرح كردن بيماري جديد و چند بيماري اخير انتظار دارند پزشك تمام مشكلات را با اولين ويزيت برطرف كند كه اين امر در محدوده سه قلم دارو با توجه به محدوديت داروهاي بازار از نظر كمي و كيفي اكثرا نمي گنجد با توجه به اين توضيح و با توجه به مشكلات اقتصادي مردم لفظ عوام زدگي اصطلاحي منصفانه نمي باشد. - 2 طبق سوگندنامه پزشكي پزشك هيچگاه نبايد اسرار بيماري فرد مراجعه كننده از جمله بيماري وي را برملا سازد در غير اين صورت جرم محسوب مي شود و پيگرد قانوني دارد پس چطور انتظار داريد تشخيص بيماري افراد را در بالاي نسخه دفترچه بيمه نوشته كه در معرض ديد همگان قرار گيرد! - 3 متاسفانه در ايران طب ملي وجود ندارد كه همه پزشكان از حقوق دولتي برخوردار باشند و رقابت صنفي ايجاد نشود بلكه به واسطه اينكه پزشكان بعد از گذراندن طرح به امان خدا رها مي شوند جزء مشاغل آزاد محسوب شده و ناخواسته وارد رقابت صنفي مي شوند. - 4 در بخشنامه جديد سازمان تامين اجتماعي ذكر شده كه تشخيص بيماري در بالاي نسخ بيمه نوشته شود و سپس كارشناسان در مورد آن نظر بدهند كه اين امر از لحاظ حقوقي و علمي كاملا غيرمنطقي است و اگر سازمان تامين اجتماعي بنا به دلايلي بخواهد از روند بيمار خود جويا شود مي تواند بعد از طي مراحل قانوني پرونده شخصي بيمار را با اجازه خود بيمار مطالعه كند. - 5 در بخشنامه اخير ذكر شده كه حدود استاندارد بين المللي نسخ دارويي حدود يك تا دو قلم دارو است (در ايران 3 تا 4 قلم دارو ) پس بايد خود را به حد استانداردهاي جهاني برسانيم ولي آيا سازمان تامين اجتماعي از استانداردهاي جهاني بيمه درماني نيز مطلع هستند، مثلا اينكه بيماران هيچگونه وجهي براي درمان خود پرداخت نمي كنند و يا محدوديتي جهت انتخاب پزشك درمانگر خود و يا بيمارستان داروهاي، مصرفي، نوع خدمات دندانپزشكي و غيره ندارند و يا تعرفه هاي ويزيت پزشكان كاملا رعايت شده و طبق مصوبه نظام پزشكي مي باشد و يا خيلي استانداردهاي ديگر كه متاسفانه در مورد سازمان تامين اجتماعي رعايت نمي شود. - 6 ظاهرا به نظر مي رسد كه جهت گيري سازمان تامين اجتماعي به سمت كاناليزه كردن درمان بيماران فقط در درمانگاهها و بيمارستانهاي مخصوص خود مي باشد حال آنكه سازمان تامين اجتماعي يك سازمان بيمه دولتي است كه جهت رفاه مردم بخصوص قشر آسيبپذير تشكيل شده و يك سازمان انتفاعي خصوصي نيست و با توجه به مبلغ دريافتي يك سوم حقوق بيمه شدگان كه ميزان كمي هم نيست مكلف هستند بيمه شدگانشان را در وضعيتي قرار دهند كه به دلخواه و صلاحديد خود به پزشكان و بيمارستانهاي منتخب خود مراجعه كنند و محدوديتي جهت مصرف داروها و خدمات پزشكي نداشته باشند. در خاتمه با تشكر از تمام دست اندركاران وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشكي و سازمانهاي بيمه تقاضا دارم هرچه سريعتر به معضل بهداشت و درمان در قالب طرح بيمه همگاني به طور جامع و كارشناسانه رسيدگي شود تا ان شاءالله شاهد بروز پيامدهاي نادرست از تصميم گيري هاي غيركارشناسانه بعضي از مسئولين نباشيم. امضاء محفوظ