Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781208-47482S1

Date of Document: 2000-02-27

فقط چهار قدم، هر قدم يك سال گزارش خبرنگار همشهري از طولاني شدن اجراي طرح شبكه فاضلاب بوشهر و زمان احتمالي بهره برداري از آن نبودسيستم مناسب دفع آبهاي سطحي و دفع فاضلاب خانگي مشكلي است كه سالهاست گريبانگير شهر بندري بوشهر بوده و متاسفانه اين معضل مانع از ايجاد محيط شهري مناسب براي شهروندان شده است. به دنبال هجوم سرمايه گذاريها به طرف بوشهر بعد از دهه 1340 و روند روبه تزايد مهاجرت ها به شهر موجب گسترش سطح شهر بدون توجه به برنامه ريزيهاي شهري در زمينه دفع آبهاي سطحي و دفع فاضلابهاي خانگي شده و با گذشت زمان اين مشكل تشديد شده و در سالهاي اخير به عنوان يكي از بزرگترين مشكلات بوشهر خود را نمايان ساخته و از زيبائيهاي اين شهر بندري كاسته است. فاضلاب شهر بوشهر داراي وضعيت حاد از لحاظ محيط زيست و بهداشت عمومي است و تنها راه دفع صحيح فاضلاب از محيط زيست و گسترش بهداشت عمومي در محيط زندگي استفاده از شبكه هاي جمع آوري فاضلاب مي باشد كه به طريقه اصولي طراحي و اجراء شود. از طرف ديگر بندر بوشهر جزو مناطق بسيار هموار محسوب مي شود كه اختلاف ناچيزي با سطح دريا دارد (حدود 10 متر ) و اين ويژگي دو مشكل عمده را براي شهر ايجاد كرده كه يكي بالا بودن سطح آبهاي زيرزميني به علت دفع فاضلاب به صورت سنتي كه با استفاده از چاه انجام مي شود و ديگري عدم امكان هدايت آبهاي سطحي به خارج از شهر است و پيامد اين خصوصيت در پايين آمدن سطح بهداشت عمومي شهر تاثير بسزايي دارد به طوري كه ماندگاري اين آبها باعث سپتيك شدن و نهايتا بستر مناسبي جهت رشد انواع حشرات و باكتريهاي ناقل بيماريهاي مختلف خواهد شد. كلنگ احداث و اجراي طرح فاضلاب بوشهر در بهمن ماه سال 71 با حضور رئيس جمهوري وقت به زمين زده شد ولي پس از گذشت سال 7 از آغاز اجراي اين طرح و سپري شدن برنامه اول و دوم توسعه همچنان مردم بوشهر به دليل عدم تكميل و بهره برداري كامل از اين طرح ضروري رنج مي برند. مريم موسوي دانشجو و ساكن بوشهر مي گويد: وقتي در خيابانهاي بوشهر راه مي روي بوي بد و مشمئزكننده اي مشام انسان را مي آزارد و واقعا در برابر مهمانان كه از شهرهاي ديگر به بوشهر مي آيند انسان شرمنده مي شود. وي افزود: تا كي بايد شاهد جوي هاي كثيف و پر از آشغال و بوي بد در بوشهر باشيم چرا؟ مسئولين در اين زمينه اقدامي ؟ نمي كنند آيا مركز استان سزاوار اين همه بي مهري؟ است اين دانشجو اضافه كرد: يكي از دلايل عدم پيشرفت طرح فاضلاب همين تغييرات در مديريت ها و مسئولين استان است و تا يك مدير و مسئولي مي خواهد به كار خود وارد شود و مشكلي را حل كند يا تعويض مي شود و يا خود عطاي كار را به لقايش مي بخشد و مي رود. به نظر من استان بوشهر در نظر مسئولين يك كارگاه آموزشي است كه هر تازه واردي را به خود مي پذيرد و پس از گذشت مدتي كه تجربه لازم را پيدا كرد استان كوچ داده مي شود. يك كسبه بوشهري گفت: يكي از مشكلات عديده و هميشگي بوشهر همين مشكل فاضلاب است كه سر منشا بسياري از معضلات ديگر نيز هست مخصوصا در فصل زمستان كه باران مي بارد اين مشكل بيشتر خود را نشان مي دهد. عباس علوي عدم تكميل اين طرح در طي هفت سال گذشته را مايه تاسف خواند و افزود: پس از گذشت بيست سال از عمر با بركت انقلاب بايد گفت كه در بوشهر چندان كار مثبتي صورت نگرفته است و فقط يك عده خاص به مقاصد خود رسيده اند و بيشتر مردم با مشكلات دست و پنجه نرم مي كنند. وي با انتقاد از نمايندگان شهر بوشهر در طي پنج دوره مجلس شوراي اسلامي گفت: اين نمايندگان تا هنگامي كه نياز به راي مردم دارند قول همه گونه كار و تلاش را مي دهند ولي متاسفانه بعد از راي آوردن در طول 4 سال حضور در مجلس هيچ گونه حركت مثبتي از خود نشان نمي دهند. مهندس قربان يوسفي معاون مهندسي و توسعه شركت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: تاكنون بيش ازدرصد 50 شبكه جمع آوري فاضلاب در شهر بوشهر انجام شده و عقب افتادن طرح از برنامه تدوين شده به علت مشكلات مالي بوده است. وي افزود: اعتبار كلي پيش بيني شده براي بهره برداري از اين طرح 8 ميليارد و 600 ميليون تومان بوده كه تاكنون بيش از 3 ميليارد تومان آن هزينه شده ولي متاسفانه با سپري شدن برنامه اول و دوم توسعه به علت مشكلات بودجه تكميل اين طرح كه يكي از مشكلات اساسي بندر بوشهر است همچنان باقي مانده و در صورت تامين اعتبار لازم ظرف 3 تا سال 4 آينده به بهره برداري مي رسد. همچنين مديرعامل آب و فاضلاب استان بوشهر عدم روند مناسب اجراي طرح را به دليل عدم تامين اعتبار لازم ذكر كرد و افزود: در صورتي كه از نظر اعتبارات ما مشكلي نداشته باشيم طرح مذكور طي 3 تا 4 سال آينده همزمان با طرح فاضلاب بنادر گناوه و ديلم به صورت كامل به بهره برداري خواهد رسيد. مهندس سرخوش اضافه كرد: از اعتبارات امسال تنها 60 درصد پرداخت شده و 40 درصد بقيه هنوز پرداخت نشده است. وي گفت: در دهه فجر امسال 27 كيلومتر به اضافه حدود 7 كيلومتر خط انتقال از دواس تا ايستگاه مركزي پمپاژ فاضلاب واقع در فلكه ورودي شهر و همچنين يك دستگاه پمپاژ در منطقه جنوبي بوشهر به بهره برداري مي رسد كه در صورت تخصيص بقيه اعتبارات اين 27 كيلومتر به 40 كيلومتر شبكه داخلي افزايش خواهد يافت. معاون سياسي امنيتي استاندار بوشهر نيز در اين زمينه گفت: اصولا طرح هاي انتقال فاضلاب و يا دفع آبهاي سطحي از طرح هاي بسيار هزينه بر عمران شهري است كه نمود خاص و عيني ندارد و مانند طرح هاي ديگر عمراني نيست كه به محض اجراي بخشي از آن مردم به صورت عيني نتيجه كارهاي صورت گرفته را مشاهده كنند. امامي با تاييد كمبود اعتبارات مالي در اجراي اين طرح با توجه به هزينه بالاي آن و نيز تاثير منفي تغيير مديريت ها بر اجراي آن افزود: مديريت هاي قبلي استان در سطح كلان توجه جدي به بحث فاضلاب نداشتند ولي با روي كار آمدن دولت آقاي خاتمي و تغيير مديريت ها در استان توجه جدي به اين بحث شده ولي باز هم اين اعتبارات جوابگوي نيازهاي واقعي طرح نيست زيرا سالانه حداقل بايد بيش از ميليارد 30 ريال صرف اين طرح شود. اما با عنايت به اين كه در دو سال اخير اقداماتي مهم در راستاي تامين اعتبار طرح مذكور صورت گرفته و با پي گيري هاي استانداري يك سوم اعتبار سهميه فروش گاز استان به اين امر اختصاص يافته است تنها 450 ميليون تومان در سال جاري به طرح فاضلاب بوشهر و 250 ميليون تومان نيز به طرح فاضلاب بنادر گناوه و ديلم اختصاص يافته كه جوابگوي هزينه هاي زياد اين طرح نيست. وي طرح فاضلاب بوشهر را داراي دو مشكل عمده دانست و اظهار داشت: يكي درخصوص انتقال آبهاي سطحي است كه بيشتر خود را در ايام بارندگيها نشان مي دهد و ناشي از كارهاي پراكنده صورت گرفته براي حل مشكل آبهاي سطحي است، زيرا اين فعاليت هاي پراكنده براساس يك طرح جامع مطالعاتي انتقال آبهاي سطحي نبوده و بعضا اثر همديگر را خنثي كرده اند و لذا در بارندگيها در خيلي جاها اقدامات صورت گرفته كارآيي لازم را ندارند، بنابراين نياز به كارهاي اساسي ميان مدت و درازمدت در رابطه با انتقال آبهاي سطحي احساس مي شود و مي بايست با استفاده از مشاورين مجرب طرح جامع تهيه و هر اعتباري كه براي حل مشكل آبهاي سطحي هزينه مي شود در راستاي همين طرح جامع باشد و متاسفانه اين مشكل باعث بالا آمدن زه آب در نقاط مختلف شهر شده و مشكلات فاضلاب را دوچندان مي كند. وي ابراز اميدواري كرد كه با استمرار اعتبارات لازم از سوي منافع فروش گاز استان و نيز توجه جدي تر به اين طرح مهم و همكاري بيش از پيش سازمان هاي مختلف بخصوص ارگان ها و سازمان هايي كه بيشترين تاثير را در بحث فاضلاب شهر دارند مانند نيروهاي نظامي كه بخش وسيعي از خانه هاي سازماني را شامل شده اند و تامين بخشي از اين اعتبارات توسط آنها و اجراي طرح در راستاي مطالعات انجام شده نتيجه آن در سالهاي نزديك مشاهده شود. بوشهر - خبرنگار همشهري