Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781208-47476S6

Date of Document: 2000-02-27

از نقاشي هاي زيباي كاخ گلستان حفاظت مي شود گروه علمي فرهنگي: بررسي آسيبشناسي و فن شناسي ضايعات موجود در اتاق نقاشي كاخ گلستان كه 27 نقاشي ارزشمند را درخود جاي داده است، به منظور مرمت و حفاظت از آنها در دست انجام است. اين اتاق كه از نظر تاريخ معماري و تزئينات وابسته به آن از جايگاه ارزشمندي برخوردار است، در دوران قاجار احتمالا كاربرد تشريفاتي داشته است. نقاشي هاي موجود در اين اتاق كه در دو رديف، روي ديوار شكل گرفته متشكل از چهره هاي اروپايي در رديف بالا و نقوش شاهنامه اي و اسطوره هاي ملي در رديف پايين مي باشد كه حدفاصل بين آنها را يك رديف كتيبه خطي پركرده است. از اين تعداد 13 نقاشي مستقيما روي لايه اندود گچ كار شده و ساير نقاشي ها ابتدا روي كرباس يا بوم پارچه اجرا شده و سپس روي ديوار جاي گرفته اند. به گزارش روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي كشور، اين آثار كه قبل و بعد از انقلاب اسلامي در مراحل مختلف به طور موضوعي بازسازي، روتوش و رنگ آميزي شده اند هم اكنون به منظور تدوين طرح اجرايي حفاظت و مرمت توسط پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار تاريخي و فرهنگي در دست مطالعه قرار دارند. كاخ گلستان در ميدان پانزده خرداد قرار دارد.