Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781207-47467S6

Date of Document: 2000-02-26

باند توزيع كننده غذاي كودك آلوده به راديواكتيو دستگير شدند گروه حوادث: اعضاي باندي كه قصد داشتند غذاي كودك آلوده به راديواكتيو را بين مردم توزيع كنند دستگير شدند. جليل عليمرداني رئيس دادگاه مواد غذايي در جلسه علني دادگاه خطاب به افراد دستگير شده گفت: شما قصد داشتيد كه غذاي كودك را با مارك سرلاك كه آلوده به مواد راديواكتيو است بين مردم و خانواده ها خارج از سيستم دولتي توزيع بنماييد اما با هوشياري كارآگاهان اداره آگاهي كرج دستگير شديد. سردسته اين باند كه يك دكتر داروساز بود خطاب به دادگاه اعلام كرد ما وقتي شيرها را فروختيم هنوز تاريخ مصرف آنها نگذشته بود و چون از نظر كيفيت خوب بود ما كارتن هاي سرلاك را به چهار ميليون تومان به عنوان غذاي دام و مصرف حيواني فروختيم، نه براي كودكان. جليل عليمرداني رئيس دادگاه دلايل وي را قبول نكرد و گفت: تخصص شما پزشكي است و مي بايست قبل از اينكه خودسرانه اقدام به فروش غذاي كودك كنيد مراتب را به وزارت بهداشت اطلاع مي داديد تا آنها كم و كيف غذاها را بررسي مي كردند. سردسته باند گفت: وقتي ما اين غذاها را خريديم آنها را به سه برابر قيمت يعني دوازده ميليون تومان به چند نفر در كرج فروختيم. عليمرداني رئيس دادگاه اضافه كرد: شما مجرم هستيد چون قصد داشتيد آنها را در بازار آزاد بفروشيد كه خوشبختانه كارآگاهان به موقع فهميده اند و غذاها را جمع آوري كرده اند. در پايان قاضي تحقيق متهمان را با قرار لازم روانه زندان قصر كرد و اعلام نمود شهروندان و خانواده ها بايد مواظب باشند و غذاي كودكان را از داروخانه هاي معتبر تهيه و مصرف نمايند زيرا ممكن است اين غذاها آلوده به راديواكتيو و يا فاسد باشد و براي كودكان مضر است.