Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781203-47432S1

Date of Document: 2000-02-22

صيادان كيلكا در استان گلستان چشم انتظار حمايتهاي مسئولان گروه شهرستانها: با تلاش مجموعه اي از افراد با تجربه ودلسوز در كار صيد و صيادي و حمايت هاي اوليه مسئولين شيلات، مقدمات صيد ماهي كيلكا اولين بار در استان مستعد گلستان فراهم شد. با تاسيس پنج شركت تعاوني صيد، وامي به مبلغ 560 ميليون ريال براي هر شركت اخذ و ساخت شناورها آغاز شد. نماينده لنج داران صيد كيلكا در استان گلستان به خبرنگار همشهري در گرگان گفت: براساس مصوبات موجود خدمات بندري از قبيل آماده سازي بندر، تامين سوخت براي شناور، آب شيرين و برق به عهده معاونت صيد و صنايع شيلاتي است و در مقابل ارائه اين خدمات لنج هاي صيادي نيز سالانه برابر نرخ شيلات مبلغي را جهت ارائه خدمات بندري به شيلات پرداخت مي كنند، اما متاسفانه هيچ يك از اين خدمات توسط شيلات فراهم نشد و به دليل اين كم توجهي به اجبار شناورهاي صيادي در بندر تجاري بندر تركمن پهلو گرفتند، اما با توجه به بدون استفاده بودن بندر تركمن و كم آبي و خشكسالي منطقه، شناورهاي دو شركت تعاوني صيد كيلكا به نامهاي گلستان دلشاد و بوستان دلنشين، بارها به خشكي اصابت كردند و خسارتهاي عمده اي نيز از قبيل خردشدن گيربكس، بريده شدن شفت و كج شدن پروانه، به اين شناورها وارد كرد. ادريس مازندراني گفت: تخريب اين بخش از شناورها بالغ بر ميليون 60 ريال خسارت به دو شركت ياد شده وارد ساخت. از نقطه نظر صيد چون اجراي اين طرح و به آب انداختن شناورها به صورت آزمايشي بوده است نياز به پشتيباني مقامات مسئول در شيلات دارد، امامتاسفانه در اين زمينه هيچ حمايتي به عمل نيامده است. مازندراني افزود: اين شناورها سه بار جهت صيد روانه دريا شدند اما به دليل بعد مسافت و دوري راه، مشكلات صيد و كم عمق بودن منطقه باعث شد كه اين شناورها در مقايسه با بنادر فعال ديگر صيد آن چناني نداشته باشند. منطقه صيد اين شناورها درمحدوده آبهاي استان گلستان است اما به لحاظ توپوگرافي درياي خزر در آبهاي اين استان عمق 45 متر به بالا وجود ندارد از آن جايي كه كيلكا ماهي است كه بايد در عمق 60 تا 120 متر صيد شود اما به ناچار براي صيد اين گونه ماهي با وارد شدن به آبهاي استان مازندران كار صيد انجام مي شود. اعضاي اين شركت تعاوني با اظهار نگراني از مشكلات موجودمي گويند: به دليل مشكلات ياد شده و نداشتن مكاني امن در شبهاي توفاني كار صيد ماهي كيلكا در استان گلستان با دشواريهاي زيادي انجام مي شود. به دليل مسافت زياد لنج هاي صيادي براي رسيدن به محل صيد تا عمق 60 متر /5ساعت 5در راه هستند و همين مدت نيز وقت لازم است كه صيدهاي انجام شده به بندر تركمن انتقال داده شوند، همچنين نبود امكاناتي از قبيل سردخانه در شناور، دستگاههاي پودر يخ جهت تامين پودر يخ لنج هاي صيادي و ايزوله نبودن انبارهاي ماهي لنج، باعث شده كه در هواي نسبتا گرم كيلكاي صيد شده در مسير برگشت به حد فساد برسد و اين افت حمل بار ضرر وزيانهايي را به شركت هاي تعاوني صيادي كيلكا در استان گلستان وارد مي سازد. به گفته وي طي سه بار صيد اين گونه ماهي توسط 8 صياد شركت گلستان دلشاد، دو تن كيلكا صيد شد كه براي تبديل كردن به پودر ماهي به كارخانه نگين پودر اميرآباد دربهشهر ارسال شده است. وي افزود: بابت دو تن صيد 80 هزار تومان! درآمد عايد اين صيادان اما شد، تعويض گيربكس شناور و تعمير شفت به دليل اصابت به خشكي 60 ميليون ريال! خسارت وارد كرد كه البته همه اين خسارتها نيز توسط شركت تعاوني صيادي گلستان دلشاد پرداخت شده است. مازندراني گفت: بندرتركمن نه تنها يك بندر صيادي نيست، بلكه يك بندر قانوني طبق ضوابط مهندسي نيز محسوب نمي شود. اين بندر به علت باز بودن دهانه ورودي آن بر روي بادهاي محلي شديد و نداشتن موج شكن براي جلوگيري از ورود موجهاي سنگين به داخل حوضچه، حفاظت لنج ها را در داخل حوضچه تهديد كرده و سلامت لنج ها را به مخاطره مي اندازد تا آن جايي كه صاحبان لنج ها و ملوانان به هنگام شبهاي توفاني تا كم شدن شدت باد و موج در داخل شناورها مي مانند. وي افزود: اگر چه زمينه و مقدمات صيد ماهي كيلكا به صورت آزمايشي با حمايت اداره كل شيلات گلستان براي شركت هاي تعاوني فراهم شده است، اما انتظار مي رود ضمن حمايت از اين صيادان زمينه را براي ايجاد بندري نزديك به محل صيد و صنايع تبديلي كيلكا فراهم آورند به طوري كه اين فعاليت براي صيادان توجيه اقتصادي داشته باشد. بايد گفت كه با توجه به اينكه بازپرداخت وام هاي لنج هاي صيادي درفروردين سال 79 آغاز مي شود و اين شناورها به دليل امكانات موجود كارايي لازم را ندارند تقاضا مي شود مسئولين شيلات كشور به طور موقت تا ايجاد بندري مناسب، شناورها را به بنادر ديگري براي صيد اعزام تا شركت هاي تعاوني بتوانند قسطهاي بانكي خود را پرداخت كنند. اين صيادان كه با اميد و انگيزه فراوان كار خود را آغاز كرده اند انتظار دارند از سوي شيلات ضمن رفع موانع موجود، حمايت جدي و عملي به سرعت صورت يادآور گيرد مي شود كه انجام اين طرح مهم با چتر حمايتي مسئولين آغاز شد، اما به نظر مي رسد اكنون در ميانه راه اين صيادان با مشكلات جدي تنها گذاشته شده اند. بايد متذكر شد كه فعاليت 5 شناور صيادي كيلكا زمينه اشتغال 100 نفر را به صورت مستقيم و غيرمستقيم دراستان گلستان فراهم مي كند كه البته ايجاد اين ميزان اشتغال با رفع مشكلات و حمايت هاي مسئولان شيلات كشور و استان مي تواند امكان پذير باشد. كيلكا ماهي از خانواده شك ماهيان است. طول اين ماهي حداكثر دوازده سانتي متر است و ارزش غذايي آن از گوشت گاو و گوساله بالاتر است و با توجه به پايين بودن قيمت آن همه مردم ايران مي توانند از آن استفاده كنند. در حال حاضر كيلكا بيشتر براي توليد پودر ماهي استفاده مي شود و هنوز مصرف خوراكي آن در كشور ما رواج چنداني ندارد.