Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781203-47426S8

Date of Document: 2000-02-22

روز دهم اسفند ماه 78 پايان نامه هاي برتر دانشجويي معرفي مي شوند گروه علمي فرهنگي: مراسم پنجمين دوره انتخاب و معرفي پايان نامه هاي برتر دانشجويي روزدهم اسفند ماه توسط معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي در تالار فردوسي دانشكده ادبيات دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. مراسم امسال در سه بخش مسابقه، بخش ويژه و بخش جنبي برگزار مي شود. در بخش مسابقه، پايان نامه هاي كارشناسي ارشد مربوط به سال 77 و بعد از آن و رساله هاي دكتري مربوط به سال 75 به بعد در كليه رشته هاي علوم انساني و هنر و همچنين ساير رشته ها به شرطي كه در زمينه مسائل فرهنگي و علوم انساني به رشته تحرير درآمده باشد، مورد ارزيابي قرار گرفته است. در بخش ويژه پايان نامه هايي كه به زندگي، آثار و انديشه هاي امام خميني اختصاص دارند داوري شده اند و در بخش جنبي نيز براي اولين بار پژوهشهاي برتر دانشجويي در محورهاي مربوط به بخش مسابقه برگزيده خواهند شد.