Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781202-47418S4

Date of Document: 2000-02-21

گزارش شركت كنترل كيفيت هوا: آلودگي هواي تهران دوباره خطرناك شد گروه شهري: سكون نسبي هوا، آلودگي هواي تهران را صبح ديروز تشديد كرد. غلظت آلاينده ها در هواي تهران صبح ديروز به حدي بود كه شهر در هاله اي از غبار آبي رنگ منواكسيد كربن فرو رفت و از عمق ديد كاسته شده بود. نمايشگرهاي شركت كنترل كيفيت هواي تهران در آغاز روز، غلظت دو منواكسيد آلاينده كربن و ذرات معلق را در مرتبه خطرناك نشان مي دادند. سازمان هواشناسي رخداد پديده مهمي را براي هواي امروز تهران به گونه اي كه بتواند از غلظت آلاينده ها بكاهد، پيش بيني نكرده است. مسئول تادرصد 80 آلودگي هواي تهران بيش از دو ميليون خودروي عموما كهنه و فرسوده شناخته شده اند كه در اين شهر فعال هستند.