Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781202-47417S2

Date of Document: 2000-02-21

اندونزي; تغييرات در راه است عبدالرحمن وحيد رئيس جمهوري نامصمم اندونزي سرانجام نظاميان مشكل آفرين اين كشور را مغلوب كرد، اما مبارزه براي تبديل اندونزي به كشوري دمكراتيك با اقتصادي روبه رشد همچنان ادامه دارد. بركناري ژنرال ويرانتو فرمانده سابق نظاميان اندونزي در هفته گذشته كه بسياري بيم آن را داشتند به يك كودتا منجر شود، براي آينده وحيد بسيار تعيين كننده خواهد بود. بسياري او را به دليل اينكه سرانجام توانست نيروهاي مسلح را آرام كند تحسين كردند. ژنرال ويرانتو كه به دليل دست داشتن در خشونت هاي سال گذشته در تي مور شرقي از كابينه بركنار شد، نماد نظاميان محافظه كاري است كه سالهاست در اندونزي قدرت را در دست دارند و تهديدي بالقوه براي حكومت غيرنظامي و يك دولت باز به حساب مي آيند. بسياري معتقدند، هدف اصلي از بركناري ويرانتو تلاش براي تحت كنترل درآوردن نظاميان و سوق دادن جامعه به سوي دمكراسي بوده است. درخواست سازمان ملل و كشورهاي خارجي براي محاكمه سربازان اندونزي به دليل دست داشتن در خونريزي هاي تي مور شرقي بسيار كم اهميت تر از آن است كه نظاميان اين كشور كه زماني بسيار قدرتمند بودند، اكنون وادار به اصلاح خود شوند. كميسيون تحقيق سازمان ملل هفته گذشته گزارشي در مورد نقض حقوق بشر در تي مور شرقي منتشر كرد كه در آن نقش 33 مقام نظامي و غيرنظامي در كشتار و شكنجه و اعمال خشونت در تي مور شرقي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين گزارش ويرانتو به دليل عدم كنترل نيروهايش متهم شناخته شده است. در اين گزارش آمده است ويرانتو هيچ كاري براي توقف خشونت ها انجام نداده است. به دنبال انتشار اين گزارش فشارهاي بين المللي براي بركناري ويرانتو شدت يافت و وحيد خواستار استعفاي وي شد. اما ژنرال و وكلايش مي گفتند، اين گزارش شامل تحقيقات مقدماتي است و ارزش قانوني ندارد و تنها جنبه سياسي دارد. گذشته از اين، گزارش هاي ديگري در مورد نقش نظاميان در خشونت هاي استان آچه كه خواستار جدايي از اندونزي است در دفتر دادستان اين كشور در نوبت رسيدگي است. نزديكان وحيد مي گويند او از نظاميان هراسي ندارد. او نيروهاي مسلح را از كنترل ويرانتو خارج كرد. مطبوعات اندونزي با ابراز خشنودي فراوان نسبت به موفقيت اخير وحيد در مقابل نظاميان، نسبت به اولين رئيس جمهوري كه به طور دمكراتيك توسط مردم انتخاب شد ابراز اميدواري كردند. روزنامه جاكارتاپست در اين مورد نوشت: وحيد كاري را انجام داد كه تا چند ماه پيش غيرممكن به نظر مي رسيد، او يك بولدوزر است كه موانع نظامي را كه هنوز در سر راه دمكراسي قرار دارد يكي پس از ديگري از ميان برمي دارد. دولت جاكارتا تاكيد دارد كه احتمال هر گونه خطر منتفي است. وزير دفاع اندونزي مي گويد: اصل حكومت غيرنظامي محقق شده است. ديگر خطري از سوي نظاميان در مورد كودتا يا هر اقدام ديگري وجود ندارد. با هر گونه تك روي و سركشي در ارتش به شدت برخورد مي شود. اما حكومت غيرنظامي علاوه بر مانع بزرگي چون ارتش با چالش هاي ديگري چون بي ثباتي اجتماعي، بي تجربگي سياسي و وضعيت بد اقتصادي هم روبروست. طي دو سالي كه از استعفاي ژنرال سوهارتو ديكتاتور سابق اندونزي به دليل فشار اصلاح طلبان مي گذرد، اندونزي با فراز و نشيبها و بحران هاي فراواني روبرو شده است. هزاران نفر در درگيري هاي قومي قبيله اي كشته شدند، چندين منطقه خواستار استقلال شدند و اقتصاد همچنان بيمار است. اما دست كم اوضاع سياسي تحت كنترل وحيد است. اولويت بعدي براي وحيد اين است كه تيم خوبي براي بهبود وضعيت اقتصادي تشكيل دهد اما تحليلگران نسبت به اينكه اين تيم بتواند بر بحران اقتصادي فايق آيد خوش بين نيستند. ضربه اي كه به دليل دو هفته كشمكش ميان رئيس جمهور و ويرانتو به بازارهاي مالي اندونزي وارد شده هنوز جبران نشده است. اكنون خطر رفع شده است، احتمال كودتا از بين رفته است اما مردم همچنان منتظر هستند كه ببينند اوضاع چگونه بهبود مي يابد. بسياري پيش بيني مي كنند كه تغييراتي هم در ارتش و هم در كابينه در راه است. در ارتش ممكن است ژنرال هاي طرفدار ويرانتو كنار گذاشته شوند. كابينه هم با 34 عضو بسيار بزرگتر از آن است كه وحيد انتظار دارد و پر از وزرايي است كه به دليل ارتباطاتشان با كساني كه در پيروزي وحيد در انتخابات رياست جمهوري اكتبر گذشته نقش داشته اند به اين سمت ها رسيده اند. وحيد بارها به طور تلويحي به بركناري بعضي از اعضاي كابينه به اين بهانه كه دچار فساد شده اند اشاره كرده است. او همچنين گفته است كه رئيس بانك مركزي بايد از سمتش كناره گيري كند. بانك مركزي به دليل اعتبارات فراواني كه در سالهاي 1997 و 1998 در جريان بحران اقتصادي اندونزي در اختيار بانك هاي ديگر قرار داده است به شدت مورد انتقاد قرار دارد زيرا گفته مي شود در اين ميان تخلفاتي هم صورت گرفته است. تنها پارلمان مي تواند هيات مديره بانك مركزي را بركنار كند. اما با اين حال همه، مواضع وحيد را در اين مقام تاييد و تحسين نمي كنند. بسياري او را به بي تجربگي متهم مي كنند و معتقدند او رفتار رئيس جمهورها را ندارد. اين گروه از تحليلگران مي گويند، اگر چه وحيد در اين مرحله در مقابل نظاميان به پيروزي رسيده است اما معلوم نيست كه اين وضعيت ادامه يابد. خبرگزاري رويتر