Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781202-47416S1

Date of Document: 2000-02-21

مردي كه پدرزنش را كشت عفو شد * متهم گذشته از پدرزن باجناقش را نيز در شرايطي غيرطبيعي به قتل رسانده اما اولياي دم هنوز با عفو و بخشش وي موافقت نكرده اند مقتولان - محمد حسن و غلامحسين مسعود - متهم به قتل گروه حوادث: مرد 35 ساله اي كه با خوردن مشروبات الكلي پدرزن و باجناقش را با ضربات چاقو به قتل رسانده بود ديروز در جلسه دادگاه از سوي اولياي دم مورد عفو و بخشش قرار گرفت. اين مرد 35 ساله كه مسعود نام دارد متهم است پدرزن و باجناقش را كه غلامحسين و محمدحسن نام داشتند را در شهريور ماه امسال در حالي كه مست بود به وسيله چاقو از پاي درآورده شب است حادثه متهم ( مسعود ) در منزل يكي از دوستانش به همراه 2 نفر ديگر مهمان بودند دو نفر از مهمانان كه برادر بودند بر سر خوردن مشروبات الكلي با همديگر جر و بحث كردند به طوري كه پدر ميزبان با سر و صداي آنان هر دو را از منزل بيرون مي كند و آن دو در كوچه به دعوا و فحاشي ادامه مي دهند. يكي از همسايه ها كه از سر و صداي آنان عصباني شده بود به آنان اعتراض مي كند، متهم با شنيدن سر و صدا از منزل دوستش خارج شده با همسايه عصباني درگير وي مي شود پس از چند لحظه صحنه دعوا را ترك كرده و به منزل پدرزنش رفته كارد آشپزخانه را برداشته در حالي كه مي خواهد از آشپزخانه خارج شود با ممانعت پدرزن و باجناقش، روبه رو مي شود، وي كه به شدت عصباني بود كارد را به سينه پدرزنش وارد كرده سپس با همان كارد باجناقش را نيز از پاي درمي آورد. وي پس از انجام اين عمل جنايتكارانه منزل را ترك و به كرج مي رود، ولي با پيگيري ماموران اداره آگاهي دستگير شد. در جلسه دادگاه متهم با اظهار ندامت و پشيماني گفت: هرگز قصد كشتن اين دو را نداشته بلكه مست و مسلوبالاختيار بوده، از اولياي دم خواست تا او را مورد عفو و بخشش قرار دهند. اولياي دم مرحوم غلامحسين پس از شنيدن اظهارات متهم اعلام كردند كه از خون وي گذشت كردند، همسر و قيم مرحوم محمدحسن نيز از قصاص متهم گذشت كردند اما مادر محمدحسن به عنوان يكي از اولياي دم گفت جنايت متهم قابل بخشش نيست و رضايت نخواهد داد. در پايان همسر كاشاني از قاضي كوه كمره اي جهت مذاكره با اداره سرپرستي در رابطه با صلاح و صرفه صغير تقاضاي تجديد جلسه كرد. قاضي دادگاه جنايي پس از پايان جلسه متهم را تا صدور راي نهايي روانه زندان كرد.