Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781201-47410S7

Date of Document: 2000-02-20

وزير كشور در كنفرانس خبري: هشتاد درصد واجدين شرايط در انتخابات شركت كرده اند * موسوي لاري: حضور گسترده مردم نشان داد اين تلقي كه مردم از احزاب دلزده هستند درست نيست * برگزاري انتخابات باعث تقويت امنيت خواهد شد گروه سياسي: حجت الاسلام والمسلمين عبدالواحد موسوي لاري وزير كشور روز گذشته با حضور در يك كنفرانس خبري با رسانه هاي داخلي و خارجي حضور مردم در انتخابات مجلس ششم را بسيار گسترده دانست و پيش بيني كرد كه حدود 80 درصد مردم ايران در انتخابات شركت كرده باشند. به گزارش ايرنا وي در بخشي از سخنان خود اظهار داشت: گستردگي حضور مردم در انتخابات نشان داد كه تلقي برخي ها كه حضور احزاب را باعث دلزدگي مردم و فاصله گرفتن آنها از فعاليت هاي سياسي مي دانستند، درست نيست بلكه مردم ما خواستار تنوع سليقه ها هستند و رقابت ها را در چارچوب قوانين و رعايت حقوق همه طرف ها مي پسندند و مخالف وجود يك سليقه در جامعه مي باشند. وزير كشور حضور جوانان و زنان در انتخابات مجلس ششم را بسيارچشمگير خواند و گفت: اين حضور نشان داد كه فضاي فراهم شده در جامعه، عرصه اميد و نشاط و عرصه اي است كه همه كساني كه در ايران زندگي مي كنند به آينده بهتر نگاه دارند. وي افزود: برگزاري اين انتخابات باعث تقويت امنيت خواهد شد و عناصري كه ضد نظام و درصدد براندازي آن هستند بيش از پيش در انزوا فرو خواهند رفت. وزير كشور اظهار داشت: انتخابات مجلس ششم پايه هاي نظام را تثبت كرده و امنيت براي سرمايه گذاري اقتصادي و وفاق و وحدت ملي در جامعه را دوچندان خواهد موسوي كرد لاري گفت: اين انتخابات نشان داد كه ايران براي همه ايرانيان است و مردم منتظر اصلاحات در چارچوب قانون هستند. وزير كشور در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران در مورد عملكرد صداوسيما درانتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي گفت: عملكرد اين سازمان به دو مرحله قبل و بعد از ايام دهه فجر تقسيم مي شود كه در روزهاي آخربرگزاري اين انتخابات چشمگير بود اما در روزهاي قبل از دهه فجر فعاليت خوبي نداشت. موسوي لاري در عين حال از عملكرد خبرنگاران و دست اندركاران اطلاع رساني سازمان صداوسيما در انتخابات مجلس ششم قدرداني كرد. وزير كشور در مورد عملكرد شوراي نگهبان در انتخابات مجلس ششم گفت: عملكرد اين شورا و هيات نظارت در اين دوره در رسيدگي به صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس از قانونمندي بيشتري برخوردار بوده است. وي ضمن قدرداني از نشست هاي شبانه روزي شوراي نگهبان گفت: شوراي نگهبان دراين دوره جلسات فراواني درباره رسيدگي به شكايات نامزدهاي نمايندگي داشته است. وزير كشور در مورد اختلاف وزارت كشور و شوراي نگهبان بر سر نامزدي نمايندگي يك نفر در حوزه انتخابيه تفت و ميبد گفت: وزارت كشور در مورد ردصلاحيت اين نامزد توسط شوراي نگهبان معترض بود كه اين شورا در آخرين لحظه صلاحيت وي را تاييد كرد. موسوي لاري در پاسخ سئوال خبرنگار تلويزيون دانمارك در مورد گروه برنده اين انتخابات گفت: برنده واقعي اين انتخابات مردم هستند كه اراده خود را از طريق شركت گسترده در انتخابات به منصه ظهور رساندند. خبرنگار ي از وزير كشور درباره نظر شوراي نگهبان درباره صحت انتخابات مجلس ششم پرسيد، موسوي لاري گفت: شوراي نگهبان براي سلامت انتخابات، مي توانست هرتعداد ناظر انتخاب كند اين درحالي است كه 150 هزار بازرس نيز توسط وزارت كشور در شعب اخذ راي حضور داشتند و اميدواريم كه شوراي نگهبان سلامت انتخابات كليه حوزه ها را تاييد كند. وزير كشور در مورد تلاش رسانه هاي خارجي براي بهره برداري از نتايج انتخابات در جهت مقاصد خود گفت: آنهايي كه واقع بينانه به مسائل كشور نگاه مي كنند ملت ايران را به عنوان ملت حقيقت جو و آزاديخواه مي نگرند و مي دانند كه حضور آنها همواره تلاش براي آزادي خواهي بوده است. وي گفت: جهانيان ملت ايران را به عنوان آزادانديش و فرهيخته مي شناسند ومي دانند كه اين ملت نظام را براساس مردم سالاري پايه ريزي كرده اند و دراين جهت حركت مي كنند. موسوي لاري افزود: برخي از عناصر مغرض، مردم ايران را خوب نشناخته اندو آنان چشمان خود را بر روي واقعيت هاي جامعه ايران بسته اند. وزير كشور در مورد نتايج شمارش آراء در سراسر كشور گفت: تا ساعت 15 روز شنبه نتايج شمارش آراي 130 حوزه انتخابيه كشور مشخص شد كه از اين تعدادنماينده 33 از دوره فعلي مجلس و 72 نماينده جديد هستندو 28 حوزه انتخابيه كشور نيز به دور دوم كشيده شد. موسوي لاري در پاسخ به سئوالي در مورد پيروزي اصلاح طلبان گفت: مسئله ومحور اساسي همه گروههايي كه در اين انتخابات شركت كرده اند حفظ استقلال، عدم وابستگي به ديگران و حفظ كيان شرف ايران است و اين اصل خدشه ناپذير همه اين گروههاست و كساني كه غير از اين فكر مي كنند در اشتباهند. وزير كشور افزود: كينه و دشمني غير اصولي ديگران در ذهن ملت ايران نيست و اين ملت هميشه راه محبت مسالمت آميز، و دوستي راباكساني كه منطق درك صحيح از واقعيات دارند، دنبال مي كند. موسوي لاري در مورد زمان اعلام نتايج حوزه انتخابيه تهران گفت: نتايج شمارش آراي حوزه انتخابيه تهران بدليل كثرت نامزدها و شعب اخذ راي به طول خواهدانجاميد اما شمارش اوليه آراي اين حوزه ظرف يك يا دو روز آينده اعلام خواهد شد. وزير كشور در مورد شمارش ماشيني آراي حوزه انتخابيه تهران گفت: شوراي نگهبان نگران زحمت و دشواري مردم براي راي دادن بود وزارت كشور نيزاصراري به اجراي اين روش نداشت اما استفاده از ماشين براي شمارش آراء ضمن افزايش دقت و سرعت شمارش آراء، هزينه كمتري نيز داشت و اگر شمارش آراء با ماشين انجام مي گرفت نياز به تعطيلي مدارس نيز نبود. موسوي لاري در مورد آمار شركت كنندگان در انتخابات گفت: تاكنون حوزه 145از انتخابيه در سراسر كشور 13 ميليون وهزار 564 و 848 راي شمارش شده كه نسبت به آراي همين تعداد حوزه ها در انتخابات دوم خرداد بيش از يك ميليون نفر رشد را نشان مي دهد، ضمن اينكه سن راي دهندگان از سال 15به سال 16 افزايش داشته است.