Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781130-47394S2

Date of Document: 2000-02-19

هايدر: عليه من تبليغات مي كنند پيروزي حزب راستگراي افراطي آزادي در انتخابات اتريش و به دنبال آن تشكيل دولت ائتلافي با شركت احزاب محافظه كار و آزادي با واكنش هاي شديدي در داخل و خارج اين كشور روبه رو اتحاديه شد اروپا در واكنشي كم سابقه در برخورد با اين كشور عضو، تا آنجا پيش رفت كه اتريش رابه اخراج تهديد كرد. اما دولت ائتلافي اتريش تشكيل و ولفگانگ شوسل رهبر حزب محافظه كار مردم صدراعظم جرج شد هايدر، رهبر حزب آزادي كه در كانون اين جنجال قرار دارد، فعلا در دولت سمتي ندارد اما هيچ كس نفوذ او را در دولت آينده اتريش انكار نمي كند. هفته نامه تايم ساعاتي بعد از تشكيل دولت ائتلافي اتريش و تاييد رسمي آن توسط رئيس جمهوري اين كشور با هايدر گفتگويي انجام داده كه در پي مي آيد. * واكنش شديد اتحاديه اروپا در مقابل دولت جديد اتريش كه با حضور حزب آزادي تشكيل شده را چگونه ارزيابي؟ مي كنيد - من انتظار موج اعتراضات و مخالفتها را داشتم و آن را پيش بيني مي كردم. ما از سال 1945 شاهد ساختار سياسي سخت و انعطاف ناپذيري در اتريش بوديم. قدرت تنها ميان دو حزب تقسيم شده بود. هر چقدر ما در مقابل آنها بيشتر به موفقيت دست مي يافتيم، حزب سوسياليست تبليغات منفي بيشتري عليه ما در سراسر جهان به راه انداخت. آنها داستان هاي وحشتناكي عليه ما بافتند. ما بايد منتقدان خود را متقاعد كنيم. * چطور آنها را متقاعد؟ مي كنيد - سخت كار مي كنيم و خوب نتيجه مي گيريم. در سطح اتحاديه اروپا، كشورهاي عضو به ما نياز دارند، زيرا تصميم گيري ها در اين نهاد بايد به اتفاق آرا صورت گيرد. بدون اتريش هيچ تصميمي گرفته نخواهد شد. * در گذشته شما سياست هاي هيتلر در زمينه اشتغال را تحسين كرده ايد. حالا هم همين نظر را؟ داريد - همانطور كه گفته ام، در گذشته اشتباهاتي انجام داده ام و الان پشيمان هستم و معذرت مي خواهم. من به صراحت گفته ام كه حزب آزادي از تفكراتي چون ملي گرايي و ملي گرايي سوسياليستي فاصله گرفته است. * چرا سياست هاي اشتغال هيتلر را تحسين؟ كرديد - اين تنها يك جمله از سخنراني آن زمان من بود. آنها همين يك جمله را مستمسك قرار دادند و با استفاده از آن عليه من تبليغات به راه انداختند. من نمي توانم در اين مورد توضيح دهم. * در تبليغات انتخاباتي شما تلويحا به اين نكته اشاره كرديد كه مهاجرين شغل خود را از دست خواهند اما داد نرخ بيكاري در اتريش پايين مهاجرين است از نظر اشتغال تهديدي براي اتريش به حساب؟ مي آيند - ما نه حتي براي افراد غيرمتخصص هم شغل داريم. اما اگر نگاهي به نرخ بيكاري در كشورهاي ديگر بياندازيد مي بينيد كه اين رقم دوبرابر نرخ بيكاري در اتريش است. مهاجرين وضعيت زندگيشان خيلي بهتر از زماني است كه در كشورهاي خودشان بوده اند. مردم اتريش مي گويند وقتي ما به آنها نياز نداريم نمي توانيم از آنها براي آمدن به كشورمان دعوت كنيم. * چه سياستهايي را قصد داريد براي كاهش مهاجرت به اجرا ؟ درآوريد - پيش از باز كردن مرزها و پذيرش مهاجران جديد بايد سياست منسجمي در قبال خارجي هايي كه در اتريش هستند اعمال كنيم. * بعد از آن مرزهايتان را باز؟ مي كنيد - هنوز در اين مورد تصميمي گرفته نشده اما است مشكل اصلي ما در آينده مهاجرت نيست، بلكه توسعه اتحاديه اروپاست. اعضاي جديد خواستار آن هستند كه بخشي از اتحاديه اروپا شده و وارد بازار كار شوند، آن هم در حداقل زمان ممكن. اما اگر بازار كار به سرعت باز شود، با مشكلات اجتماعي فراواني از جمله كمبود شغل مواجه مي شويم. بين ميزان دستمزدها در كشورهاي جديد متقاضي عضويت و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا اختلاف زيادي وجود دارد، به ويژه در اتريش. * با اين نظر كه اتريش نقش خود را در جنگ جهاني دوم قبول ندارد،؟ موافقيد - بعد از جنگ جهاني دوم، مدتها دو حزب حاكم بر اتريش يعني احزاب سوسياليست و مردم، سعي كردند مسئوليت اقدامات گذشته را ناديده بگيرند. آنها مي گفتند اتريش اولين قرباني جنگ بود و مسئوليتي در آن نداشت. اما ما هم قرباني داديم و هم مقصر. ما در هر دو جايگاه قرار داريم. * در انتخابات آينده قصد داريد در جايگاه صدراعظمي قرار ؟ بگيريد - بعدا تصميم مي گيريم. اگر ضرورتي در اين مورد وجود داشت حتما نامزد خواهم شد. * بودن در دولت چه احساسي؟ دارد - من بايد 20 سال عليه اين نظام سياسي و مشكلات خارجي مبارزه مي كردم تا اثبات كنم كه حزب آزادي با جنبش هاي تندرو ديگر قابل مقايسه نيست. قدم نهايي را امروز برداشتيم. اين براي اتريش و براي اروپا يك فرصت استثنايي است.