Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781130-47394S1

Date of Document: 2000-02-19

انتخابي كه اروپا را لرزاند اتريش; پيش به سوي گذشته! ادامه مخالفتهاي جهاني با هايدر تنها موجب افزايش محبوبيت او در داخل اتريش خواهد شد، همان اتفاقي كه چند سال پيش براي كورت والدهايم افتاد زماني كه يورگ هايدر سياست هاي حساب شده هيتلر در زمينه اشتغال را مي ستود و اعضاي سابق نيروي اس. اس را به عنوان سياستمداراني خوب تحسين مي كرد، سياستمداري جاه طلب از يكي از ايالتهاي كم جمعيت اتريش بود كه تنها با اميد به دست آوردن راي مسن ترها سخن مي گفت. چنين سخناني در گذشته سابقه نداشت. در آن زمان اتريش هنوز نقش خود را در جنايات رايش سوم قبول نداشت. وقتي در سال 1986 گفته شد كه كورت والدهايم دبيركل سابق سازمان ملل فعاليت ها و اقداماتش را در دوران جنگ جهاني دوم پنهان كرده است، مردم اتريش در واكنش به جنجال جهاني در اين مورد او را به رياست جمهوري انتخاب كردند. بعد از آخرين سخنراني هايدر در مورد اس. اس ها در سال 1995 محبوبيت او به شدت افزايش يافت. حزب راست گراي افراطي او به نام آزادي در انتخابات سراسري 27 درصد آرا و در مرحله دوم در ماه ژانويه 31 درصد آرا را كسب كرد. اكنون اين سياستمدار 50 ساله كه چهره اي بسيار جوان دارد رهبري دولت ائتلافي حاكم با شركت حزبآزادي و حزب محافظه كار مردم را در دست گرفته است. دولت جديد اتريش اولين دولت منتخب در اروپا بعد از جنگ جهاني دوم است كه در آن راستگرايان افراطي حضور فعال دارند. اين رويداد مهم واكنش هاي شديدي را در پايتخت هاي اروپايي و غيراروپايي برانگيخت، از برلين و استكهلم تا ايهود خاورميانه باراك نخست وزير اسرائيل از رهبران اروپايي خواست مردم اتريش را از خطري كه در انتظار آنهاست آگاه ليونل كنند ژوسپن نخست وزير فرانسه از به قدرت رسيدن حزبي كه مسئوليت اقدامات گذشته خود را نمي پذيرد ابراز تاسف كرد. نيكل فونتين رئيس پارلمان اروپا نيز گفت: به قدرت رسيدن حزبي كه براي حقوق بشر احترام قائل نيست در يكي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا غيرقابل تحمل است. كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و بويژه رئيس پارلمان اروپا تهديد به اخراج اتريش از جمع خود كردند و متقابلا باتهديد هايدر مبني بر مسدود كردن روند تصميم گيري در اتحاديه اروپا با استفاده از حق وتوي خود روبه رو شدند. واكنش هاي خارجي روزبه روز به فضاي تشنج و خشم آگيني كه از بعد از انتخابات ماه اكتبر كه در آن نه سوسيال دمكرات ها و نه حزب مردم دوحزبي كه از دهه 1940 قدرت را در دست داشتند به اكثريت مطلق نرسيدند، سراسر كشور را فرا گرفته دامن بود، زد. كشور هشت ميليوني اتريش به مدت چهار ماه تحت حاكميت دولت موقت در حالي اداره شد كه احزاب عمده در حال جدال بر سر چگونگي تقسيم قدرت بودند. احزابي كه از شكست خود در انتخابات ماه اكتبر سرخورده شده بودند مردم را به سوي هايدر هدايت مي كردند. سردبير هفته نامه اتريشي فورمت مي گويد: مردم اتريش خواستار يك تغيير هستند و من مطمئنم كه اتريشي ها مي خواهند كسي مثل هايدر در راس امور باشد و اكنون اين اتفاق افتاده است. ولي واكنش هاي بعدي معلوم نيست. توماس كلستيل رئيس جمهوري اتريش پيش از درخواست از دوحزب آزادي و محافظه كار براي تشكيل دولت گفت، چند روزي صبر مي كند. اما وقتي اين دو حزب به توافق رسيدند كلستيل مجبور به دعوت از آنها براي تشكيل دولت شد. هايدر از برخي شعارها و وعده هاي اقتصاديش كه عمل به آن از نظر اقتصاددان ها غيرممكن مي نمود گذشت و محافظه كاران هم از برخي شعارها و اصولشان چشم پوشيدند و سرانجام ائتلاف شكل گرفت. در يك تلاش آشكار براي كاهش جنجال رهبران خارجي، هايدر اعلام كرد كه سمتي در دولت نخواهد داشت و اعضاي ديگر حزبش در كابينه با محافظه كاران حضور خواهند داشت. پست هاي مربوط به سياست خارجي هم براي خشنودي اتحاديه اروپا به حزب مردم كه از نظر سياسي مقبول تر است واگذار شد. ولفگانگ شوسل رهبر حزب محافظه كار با توافق دو طرف صدراعظم اتريش شد و اعلام كرد: دولت جديد از تعهداتش در مقابل اتحاديه اروپا عدول نخواهد كرد. او به اعضاي نگران شوراي اروپا در استراسبورگ گفت: اتريش بايد به اروپا، به يورو و به توسعه اتحاديه اروپا جواب مثبت بدهد. اما حتي اگر هايدر در وين نباشد نفوذ قابل توجهي در كابينه خواهد داشت. اينكه اين نقش چه معنايي براي اتريشي ها دارد هنوز روشن با نيست كسر /2 6بودجه درصدي كه بالاترين رقم كسر بودجه در اتحاديه اروپاست هر كس رهبري اين كشور را به دست بگيرد قطعا با مشكلات فراواني روبه رو خواهد شد. هايدر هنوز راه حل قابل فهمي براي مشكلات اقتصادي ارائه نداده است. تنها شعار اقتصادي او تا به حال فراخارجي سازي بوده است، عبارتي كه اولين بار توسط ناسيونال سوسياليست هاي طرفدار هيتلر (نازي ها ) اختراع شد. در ماه اكتبر ليبرالهاي اتريشي با آمدن به خيابانها در حالي كه شمع و پلاكارد در دست داشتند پيروزي هايدر را يك هشدار خواندند. مفسران خبري و رسانه هاي اتريش از دو ديدگاه به اين رويداد پرداختند: اظهار تعجب از به قدرت رسيدن هايدر و اظهار تاسف از اينكه شركاي اتئلافي قديمي در اتريش نتوانستند دولت تشكيل دهند. يك مقام دولتي در وين مي گويد: به نظر مي رسد كه مردم رفته رفته تسليم حضور هايدر در دولت شوند و آن را بپذيرند، اين آن چيزي نيست كه ما آرزو داشتيم. با اين حال در اتريش همه از رئيس جمهوري گرفته تا رده هاي پايين تر تاكيد دارند كه سياست هاي هايدر بيش از حد توسط رسانه هاي جهاني ساده انگاشته شده است. كلستيل با اوج گيري مخالفت رهبران خارجي با دولت ائتلافي اتريش از آنها و مخالفان داخلي خواست تا به اين دولت فرصت دهند. سردبير يكي از روزنامه هاي اتريش مي گويد: برخلاف فرانسه، ايتاليا و آلمان ما در كشورمان حزب نئونازي واقعي بدون نداريم شك برخي به نشانه تائيد و حمايت از نازيسم به هايدر راي دادند اما بسياري ديگر به دليل اينكه از سوسياليست ها و محافظه كاران خسته شده بودند به حزب آزادي راي دادند. وي مي گويد: فقط كارگران و پيرترها نبودند كه به هايدر راي دادند بلكه جوان ها هم در ميان راي دهندگان به هايدر وجود دارنددرصد 350 از راي دهندگان به حزب هايدر را جوانان بين 19 تا 29 سال تشكيل مي دهند. در حالي كه اين قشر از مردم اتريش 25 درصد از آراي سوسياليست ها را به خود اختصاص داده اند. وي اضافه مي كند: حزب راست گراي افراطي كساني را به خود جذب كرده است كه ايجاد تغيير و تحول، جهاني شدن و موضوع اينترنت از جمله نگراني هاي آنهاست. اما برخي ديگر مي گويند: شخصيت كاريزماتيك هايدر و باهوشي و رك گويي او تنها دليل پيروزي حزبش بوده است. يك تحليلگر و مفسر خبري در وين مي گويد: بدون وجود هايدر اين حركت متلاشي مي شود. يك فيلسوف سياسي در پاريس مي گويد: تنها راه براي متقاعد كردن اتريشي ها به اينكه هايدر كسي نيست كه آنها به دنبالش مي گشتند اين است كه دولتي به رهبري وي تشكيل شود و فعاليت كند. در شرايط كنوني ادامه مخالفت هاي جهاني با هايدر تنها موجب افزايش محبوبيت داخلي او مي شود، همان اتفاقي كه در زمان كورت والدهايم افتاد. منبع: هفته نامه تايم مترجم /: ن. قديري