Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781130-47392S8

Date of Document: 2000-02-19

دزد زورگير دستگير شد گروه حوادث: مرد 30 ساله اي كه با زورگيري اقدام به اخاذي مي كرد توسط ماموران شناسايي و دستگير شد. اين مرد، داوود شيرزاد نام دارد متهم است كه از تعدادي از مردم با شگردهاي مختلف اخاذي كرده است. متهم همچنين در اسلامشهر شخصي را كه در پي خريد اتومبيل بود به بهانه داشتن نمايشگاه اتومبيل به منزلش در تهران خيابان خاوران برده سپس با تهديد، آزار و اذيت وي اموالش را سرقت كرده است. ماموران دايره يك اداره آگاهي در يك اقدام پليسي توانستند محل متهم را شناسايي و وي را دستگير كنند. در جستجو از منزل متهم ماموران توانستند سردابه اي را در زيرزمين منزلش شناسايي كنند وي بدين وسيله افراد را ترسانده و از آنان اخاذي مي كرد. ماموران همچنين از منزل متهم تعداد زيادي لباس كشف كردند، كه متعلق به افراديست كه مورد زورگيري وي قرار گرفته اند. داود شيرزاد داراي 2 همدست مي باشد كه در حال حاضر متواري هستند به همين دليل غنيمي قاضي اين پرونده خواسته است تمامي كساني كه مورد اخاذي اين فرد قرار گرفته اند يا اطلاعاتي در مورد همدستان او دارند با مشاهده عكس وي به دايره يك اداره آگاهي و يا شعبه 1603 دادگاه جنايي مراجعه كنند تا به شكايات آنان رسيدگي شود.