Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781130-47390S8

Date of Document: 2000-02-19

توضيح طرح چاپ شده در صفحه 5 روز /11/78 20چهارشنبه كه vبه عنوان طرح تزئيني مطلب مورد استفاده قرار گرفته بود، اثر خانم مريم نقاش مهاجر معاصر بود كه از تاريخ هفتم بهمن ماه جاري در نگارخانه طراحان آزاد، همراه با ديگر آثار وي به نمايش گذاشته شده بود.