Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781130-47388S3

Date of Document: 2000-02-19

بامردم گروه فشار و نتيجه معكوس گروه فشار در قزوين براي مردم و افكار عمومي اين شهر كاملا شناخت شده است و برخوردهاي ضدقانوني اين گروه با اشخاص و اجتماعات همشهريان ما را به حمايت بيشتر از رئيس جمهور كشورمان و دفاع از آزادي هاي قانوني ترغيب مي كند و آنها نتيجه معكوس مي گيرند. ذبيحي، الياسوند - قزوين سازمان سنجش و دستهاي ديگران علت بروز تاخير در اعلام اسامي قبولشدگان رشته موسيقي آزمون سراسري را تنها در سازمان سنجش جست وجو نكنيد در اين مورد دلايل ديگري هم وجود دارد كه اميدواريم وزارت فرهنگ و آموزش عالي با صراحت با اين مسئله برخورد كند. ن - بهرامي - تهران بسته پستي نرسيده است بسته اي را دو ماه پيش به مقصد آلمان به پست سپرديم شعبه پست در خيابان شهيد مفتح باتوجه به مراجعات مكرر ما پاسخ روشني نمي دهد. سيدعباس شفاعت - تهران نگران بودن مثل يك پدر دانشجويان دانشگاه فاطميه در سخت ترين شرايط براي رسيدگي به مشكلاتشان به دولت و مقامات مسئول متوسل شده اند. اگر همه مثل من كه پدر يكي از اين دانشجويان هستم، نگران آنها باشند فكر نمي كنم حل مشكلات اين قشر اين همه طول بكشد. پدر دانشجوي دانشگاه فاطميه - مشهد