Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781128-47386S6

Date of Document: 2000-02-17

با صدور اطلاعيه هاي جداگانه مراجع تقليد و شخصيت هاي برجسته مذهبي مردم را به شركت فعال در انتخابات فراخواندند گروه سياسي: مراجع علما تقليد، و شخصيتهاي برجسته حوزه علميه قم آحاد ملت انقلابي و هميشه درصحنه ايران اسلامي را به شركت گسترده درانتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي دعوت كردند. آنان با اشاره به اهميت انتخابات مجلس شوراي اسلامي براين نكته تاكيدكردند كه آحاد ملت بايد به عنوان يك تكليف الهي درانتخابات شركت كنند. آيت الله محمد فاضل لنكراني ازمراجع تقليد با اشاره به اهميت انتخابات مجلس شوراي اسلامي گفت: مجلس شوراي اسلامي از بزرگترين اركان انقلاب است ونقش مهم آن در همه امور كشور و مردم كاملا مشهود است. بنابراين شركت درانتخابات امري لازم وواجب است و بي تفاوتي ويا بي اعتنايي به آن جايز نيست. وي خاطرنشان كرد: ملت هوشيار و بيدار بايد ازجناح گرايي و تمايل به اين و آن در انتخاب اشخاص بپرهيزند و كساني را انتخاب نمايند كه بتواننددربرابر حق تعالي پاسخگو باشند يعني افرادي كه در درجه اول متعهد وعلاقه مندبه عزت اسلام وانقلاب و دلسوزبراي ملت باشند. آيت الله ناصرمكارم شيرازي نيز باتاكيد بر حضور مردم درانتخابات گفت: همه اقشارمردم خداجوي كشور ما بايد به عنوان يك وظيفه الهي دراين انتخابات شركت كنند. وي به اين نكته اشاره كرده است كه ملت هوشياركشوربايد با دقت و كنجكاوي ومشورت با آگاهان، افرادي را انتخاب كنند كه دو شرط اساسي كارداني وايمان را داشته باشند. آيت الله مكارم شيرازي درادامه خاطرنشان كرد: نمايندگان منتخب بدانند كه بايد به قصد خدمت به اسلام وملت عزيز وبراي حفظ آرمانهاي امام راحل خصوصامبارزه با استكبار جهاني درمجلس حضور يابند ومشروعيت انتخاب آنان مبتني براين امور است. آيت الله يوسف صانعي نيز بادعوت از مردم براي شركت درششمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: اصل حضور شكوهمند و افتخارآفرين مردم درانتخابات وظيفه اي اسلامي ملي وسرنوشت ساز مي باشد. وي افزود: روشن است كه بايد به نمايندگاني راي داد كه جز به عزت وامنيت وآزادي واقتدار مردم نينديشند وجز به مصالح عامه وحاكميت قانون بدون تفسير جناحي تن ندهند. آيت الله صانعي درادامه گفت: مردم شريف ما سرنوشت خود وجامعه را درروزبهمن 29 به كساني خواهند سپرد كه اسلام را به تمام دين قانون معنا، ودين منطق دين وعقل، صفا ودين سهولت وسماحت بدانند. آيت الله حسين نوري همداني حضور گسترده مردم درانتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي را يك تكليف شرعي والهي ذكر كرد. وي افزود: حتي يك راي هم سرنوشت ساز و موءثر است كه شركت نكردن يك فردهم باز گذاشتن ميدان براي كساني است كه به اسلام ونظام علاقه ندارند واين عمل درنتيجه موجب مواخذه پروردگار خواهد شد. وي بااشاره به معيارهاي انتخاب نامزدها يادآور شد: به كسي راي بدهيم كه امين ومتدين ومتعهد به اسلام وانقلاب ووفادار به خون شهيدان راه خدا باشدونيز قدرت مقاومت دربرابر تهديدها وتطميع ها را داشته باشد. آيت الله علي مشكيني نيز با دعوت ازمردم براي شركت گسترده وباشكوه درانتخابات مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: كساني را به مجلس شوراي اسلامي بفرستيد كه علاقه مند به نظام اسلامي و درخط اسلام و امام راحل باشند. وي افزود: ملت رشيد ايران كه باتقديم صدهاهزارشهيد و مجروح انقلاب اسلامي را حفظ كرده درانتخابات مجلس نيزكساني را انتخاب خواهند كرد كه خدمتگزاراسلام و كمك دولت كريمه باشند. آيت الله علوي گرگاني نيز بااشاره به اهميت حضور گسترده مردم درانتخابات مجلس شوراي اسلامي گفت: دوباره امتحاني بزرگ براي امتي سترگ و موءمن فرارسيده است. وي افزود: مردم انقلابي ايران همچون گذشته دراين آزمون با قصد تقرب به خدا درانتخابات مجلس شوراي اسلامي وانتخاب افراد شايسته، موءمن، معتقد به اسلام واحكام آن وولايت شركت كرده وقلب نازنين حضرت بقيتالله ( عج ) را خرسندوپايه هاي نظام اسلامي را مستحكمتر خواهند ساخت. آيت الله عبدالله جوادي آملي نيز با دعوت از مردم براي شركت گسترده درانتخابات مجلس شوراي اسلامي گفت: مبادا دراين انتخابات كسي حرفي بزند وفضا را آلوده ومسموم كند كه خدشه در سلامت انتخابات سبب آسيب نظام مي شود. وي همچنين گفت: احساس مسئوليت ما نشانه رشد ديني جامعه اسلامي است وقطعاچنين انتخابات با عظمت وآزادي در هيچ كجاي دنيا نظير ندارد. آيت الله ابراهيم اميني نيز بر اهميت حضور گسترده مردم در انتخابات تاكيد كرد و گفت: ايران اسلامي در شرايط كنوني تنها در سايه حضور مردم درهمه صحنه ها مي تواند با قدرت وصلابت بسوي هدفهاي خود به پيش برود. همچنين آيت الله صالحي مازندراني نيز در بيانيه اي ضمن اشاره به جايگاه مجلس و نقش نمايندگان در وضع قوانين و دفاع از اصول و ارزشها، مردم را به شركت يكپارچه در انتخابات دعوت كرد.