Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781128-47378S4

Date of Document: 2000-02-17

گزارش كتاب هفته اشاره; از راههاي مهم آشنا ساختن شهروندان با كتاب و كتابخواني، برپايي مراسم خاص در تجليل و تكريم از نويسندگان و شخصيتهاي ادبي، فرهنگي است. سنت برپايي مراسم در ايران بيشتر با درگذشت نخبه هاي فكري فرهنگي همراه است، اما چند سالي است كه به همت چندتن از دلسوزان فرهنگ و نيز انجمن آثار و مفاخر فرهنگي وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در زمان حيات اهل فكر و انديشه نيز از آنان تجليل مي گردد، از نمونه اين گونه تجليلها بايد به تجليل از مرحوم دكتر احمد آرام، دكتر احمد بيرشك، مرحوم دكتر عبدالحسين زرين كوب، و در هفته آينده نيز (روزشنبه ) تجليل از مقام علمي دكتر يدالله سحابي نام در برد هر حال دامن زدن به كتاب و كتابخواني به آشنايي افراد با نويسندگان، زندگي و چگونه سربركشيدنشان باز مي گردد كه بايد در هرچه باشكوهتر و نيز كاربردي تر برگزار كردن اين گونه مراسمها، دقت و ظرافت افزونتري به خرج داد. * دكتر صادق طباطبايي اگر چه چهره اي سياسي دارد، اما در سالهاي گذشته و به دليل علاقه به كار كردن تخصصي در حوزه نظري و تئوريك فرهنگ، آثاري در خور اعتنا را از خود به صورت ترجمه و تاليف انتشار داده است. طباطبايي نخستين كسي بود كه به شكلي دقيق و عالمانه نيل پستمن نظريه پرداز شاخص غربي را به علاقه مندان حوزه هاي فرهنگ بازشناساند. پستمن كه تاكنون از وي سه اثر زندگي در عيش مردن در خوشي تكنوپولي، و زوال كودكي از سوي طباطبايي ترجمه و منتشر شده است، معتقد است بشر امروزي اگرچه به تكنولوژي به عنوان يك دوست مي نگرد، اما از معايب آن غافل است، اثر مخرب رسانه هاي تصويري در نهايت موجب تضعيف فرهنگ به معني عميق كلمه مي شود. طباطبايي به تازگي كتاب طلوع ماهواره و افول فرهنگ را نگاشته است كه تصويري دقيق از وضعيت آدميان در دنياي رسانه ها را بيان مي كند. * سياست و انديشه سياسي، از ديرباز، عامل شكل گيري، تحول و پيشرفت جوامع بشري بوده و به خصوص در قرون اخير باعث دگرگونيهاي شگرف در ساختار سياسي كشورهاي جهان سوم شده است، مجموعه گفت وگوهايي كه تحت عنوان گفت وگوهايي با انديشمندان امروز به كوشش سيد مسعود رضوي تدارك و تمهيد و از سوي نشر فرزان روز به چاپ مي رسد، درپي نهادينه كردن و بازنماياندن چنين كاركردي است. نخستين مجلد از اين مجموعه، متفكران معاصر و انديشه سياسي اسلام نام دارد كه در آن گفت وگوهايي تخصصي و فن آورانه با سيد محمد خاتمي، محمد مجتهد شبستري، دكتر ابوالقاسم گرجي، مرحوم دكتر مهدي حائري يزدي و دكتر محمد ثقفي انجام شده است. از همين مجموعه كتابهاي روشنفكران، احزاب و منافع ملي و آفاق فلسفه گفت وگوهايي با مرحوم دكتر مهدي حائري يزدي و دين پژوهي گفت وگويي طولاني با دكتر فتح الله مجتبايي در آينده نزديك به چاپ خواهد رسيد. جلد * سوم كتاب تاريخ جهان در قرن بيستم كه پيش از اين دو مجلد آن از سوي انتشارات فرزان روز چاپ شده بود، در واقع حاوي تحولات دهه پاياني قرن بيستم است و با انتشار آن مي توان اميدوار بود كه كتابي جامع، مفيد و مختصر از وقايع مهم جهان در قرن گذشته در دسترس علاقه مندان فارسي خوان به تاريخ قرار مي گيرد. اين كتاب را جان گرنويل نگاشته و جمشيد شيرازي، فضل الله جلوه و علي اصغر بهرام بيگي به سرپرستي هرمز همايونپور آن را ترجمه كرده اند. * از تاريخ سخن گفتيم، بهتر است كه به كتابي كه به تازگي از سوي نشر ني در حوزه تاريخ و فرهنگ منتشر شده، اشاره اي داشته باشيم. اين اثر 2000 دنياي نام دارد كه در آن نويسندگان - جان نيزبيت و پاتريشيا آبردين - سياست، اقتصادو فرهنگ را در قرن 21 به پيشگويي نشسته اند. مترجم اين اثر دكتر ناصر موفقيان است.