Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781127-47373S2

Date of Document: 2000-02-16

مقام معظم رهبري در ديدار دست اندركاران حج: مردم حق دارند كه سرنوشت كشور را به دست خودشان رقم بزنند * جوانان بايد با تدبير و چشم باز و رعايت معيارها در مسير برگزاري انتخابات پرشور و باشكوه حركت كنند * نماينده خوب كسي است كه به خداي متعال متكي و متوكل باشد و مرعوب هيچ كس و هيچ قدرتي نشود حاكم كردن فضاي خشونت و تشنج سياسي در جامعه برخلاف مصلحت انتخابات و كشور است مقام معظم رهبري، حضرت آيت الله خامنه اي ديروز در ديدارمسئولان و دست اندركاران برگزاري كنگره عظيم حج ابراهيمي با ايشان، ازانتخابات به عنوان مظهر توانايي و اقتدار ملي و احقاق حق مردم ياد كردندو حضور گسترده و يكپارچه مردم در پاي صندوق هاي راي را نشانه استحكام وپايداري نظام اسلامي دانستند. رهبر معظم انقلاب اسلامي شركت در انتخابات را هم حق و هم تكليف مردم دانستند و فرمودند: كشور متعلق به مردم است. بنابراين مردم حق دارند كه سرنوشت كشور را به دست خودشان رقم بزنند و با انتخاب صحيح وآزادانه، مجريان و قانونگذاران را به ترتيبي كه در قانون معين شده است، انتخاب كنند و از آنجا كه سرنوشت نظام و كشور به احقاق اين حق، بستگي دارد، مردم در استفاده از اين حق، داراي تكليف هستند و همه واجدين شرايط بايد در انتخابات شركت كنند. حضرت آيت الله خامنه اي بر اهميت و نقش تعيين كننده تك تك آراء مردم تاكيد كردند و فرمودند: هركس به نظام جمهوري اسلامي و سربلندي آن علاقمنداست، در انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي شركت خواهد كرد و من پيش بيني مي كنم كه اين ملت بزرگ آگاه و هوشمند، با شور و علاقه هرچه بيشتردر انتخابات حضور خواهد يافت و طرفداري خود را از اسلام و نظام اسلامي نشان خواهد داد. مقام معظم رهبري ضرورت برگزاري دور از تشنج انتخابات را مورد تاكيدقرار دادند و افزودند: انتخابات بايد به دور از تشنج و درگيري برگزار شود. نامزدهاي نمايندگي مجلس داراي آراء، عقايد و سلايق مختلفي هستندو به خواست خدا مردم با شناسايي و تدبر و در فضايي آرام به نامزد موردعلاقه خود راي خواهند داد. رهبر معظم انقلاب اسلامي برگزاري بيست و يك دوره انتخابات در بيست ويكمين سالگرد پيروزي انقلاب را در دنيا بي سابقه خواندند و فرمودند: ديگران كه از دمكراسي دم مي زنند، اگر حضور و دخالت مردم در امور و شركت آنان در انتخابات، نشاندهنده وجود دمكراسي است، در كجاي دنيا مي توان چنين مشاركت و حضوري را سراغ گرفت كه امروز در ايران اسلامي شاهد آن هستيم. حضرت آيت الله خامنه اي حاكم كردن فضاي خشونت و تشنج سياسي درجامعه را برخلاف مصلحت انتخابات و كشور دانستند و افزودند: تشنج سياسي درآستانه انتخابات ممكن است ترديد و بيزاري عده اي از آحاد جامعه را براي شركت در انتخابات در پي داشته باشد و متاسفانه مشاهده مي شود كه بعضي ازاظهارات و نوشته ها با اين هدف انجام مي شود. مقام معظم رهبري از تلاش دشمن براي ترويج تعابير چپ و راست و ايجادجناح بنديهاي كاذب و ساختگي در داخل جامعه سخن گفتند و فرمودند: ملت ايران، ملتي مسلمان، موءمن و يكپارچه است و اين ديوار كشي ها، هيچ ارتباطي با متن جامعه ندارد. آحاد مردم دست در دست هم اين انقلاب را به پيروزي رساندند و هشت سال جنگ تحميل شده بر كشور، با همبستگي و يكپارچگي همين مردم دفع شد، بنابر اين مردم به راه خود ادامه خواهند داد و نشان داده اند كه به اين حرفها اعتنايي ندارند. رهبر معظم انقلاب اسلامي بر ضرورت هوشياري مردم بويژه جوانان درآستانه برگزاري انتخابات تاكيد كردند و اظهار داشتند: جوانان بايد باتدبير و چشم باز و رعايت معيارها در مسير برگزاري انتخابات پرشور وباشكوه حركت كنند. حضرت آيت الله خامنه اي با تاكيد بر اهميت وجود آرامش در فضاي سياسي كشور فرمودند: من به كساني كه فضاي جامعه و كشور را با تشنج سياسي وپركردن از شايعات و موهومات خراب مي كنند نصيحت مي كنم كه از جان مردم دست بردارند و آنانرا براي تصميم گيري، آزاد بگذارند. قانون پشتوانه انتخابات است و نتيجه آنرا همه قبول دارند. مقام معظم رهبري با بيان اهميت و ضرورت ايستادگي مجلس شوراي اسلامي در برابر زورگويي ها، زيادخواهي ها و مرعوبكردن قدرتمندان جهاني افزودند: عامل ارعاب، تهديد، تطميع و فريبكاري نبايد بر نماينده مجلس شوراي اسلامي اثر بگذارد و نماينده خوب كسي است كه به خداي متعال متكي ومتوكل باشد و مرعوب هيچكس و هيچ قدرتي نشود. زيرا مرعوب شدن كسي كه در مسند يك مسئوليت درمجلس و دولت نشسته است، مي تواند از دست رفتن بسياري از امكانات اين ملت را به دنبال داشته باشد. حضرت آيت الله خامنه اي برضرورت گزينش افراد امين و متدين درانتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي تاكيد كردند و فرمودند: اگر بخواهيم نماينده اي مرعوب، مفتون و دچار طمع نشود بايد به سراغ افراد امين و متدين برويم. آنها كساني هستند كه راه حل صحيح، مستقل و برخاسته از شرايط خاص اين ملت و كشور و نيز راه حل مبتني برخواست اسلام را دنبال خواهند كرد. رهبر معظم انقلاب اسلامي استفاده از روشهاي غربي بويژه در تبليغات رابه ضرر ملتها دانستند و تصريح كردند كه هدف از چنين تبليغاتي پركردن چشم مردم است و اين تبليغات هيچ ارزشي ندارد. مقام معظم رهبري براهميت تحقيق ومطالعه در انتخابات افراد شايسته براي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كردند و افزودند: انتخابات آتي آزمايش بزرگي براي ملت و دولت ايران است و بدون ترديد ملت بيدار و هشيارما يكبار ديگر آمريكا، مستكبران و مراكز صهيونيستي را در هر جاي جهان كه هستند ناكام خواهد كرد. مقام معظم رهبري به اظهارات اخير برخي مقامات آمريكايي درباره انتخابات مجلس ششم اشاره كردند و فرمودند: يكي از مقامات آمريكا گفته است كه ما مسئله ردصلاحيت شدگان را تعقيب مي كنيم مسئولين، كشور بايدچشمشان باز باشد كه دشمن قطعي مصالح ملت ايران با چه هدفي از ردصلاحيت برخي افراد ابراز نگراني كرده است و آيا اين مسئله نشان دهنده آن نيست كه آنچه به عنوان رد صلاحيت درمراكز قانوني انجام مي گيرد درست با منافع قدرتمندان و سلطه گران اصطكاك دارد. حضرت آيت الله خامنه اي در بخش ديگري از سخنانشان درتبيين مظاهر حج ابراهيمي فرمودند: حج مظهر ارتباط با خدا، آشناشدن انسان مسلمان باآيات الهي و نزديك شدن هر چه بيشتر او به خداست و با حج تفرقه هاي ناشي از اوهام، تعصبات ودسيسه هاي دشمن برطرف شده و گامي به سوي تشكيل امت واحده اسلامي برداشته مي شود. رهبر معظم انقلاب اسلامي از برائت به عنوان يكي از مظاهر حج ابراهيمي يادكردند و فرمودند: حج مظهر معنويت، وحدت و برائت از دشمنان مشركين خدا، وايادي شرك و كفر است و با تحقق اين اهداف، حج فايده خود راخواهد بخشيد. مقام معظم رهبري ضمن تشكر از مردم براي حضور در راهپيمايي 22 بهمن انگيزه حضور شاداب توده ها در عرصه هاي مختلف را، عامل معنويت ذكركردند و فرمودند: مراكز تبليغي دشمن با تمام توان مي كوشند مردم را باگذشته پرافتخار خود، انقلاب خويش و امام عزيزشان بيگانه كنند. اما در همين حال مردم ايران در اقصي نقاط كشور باتكيه برعامل معنوي در راهپيمايي 22 بهمن شركت مي كنند و نشان مي دهند كه عامل معنويت درايران اسلامي زنده وتعيين كننده است. بنابراين ملت ايران، ملتي موءمن، زنده و همراه با اسلام و امام است و هيچ قدرتي نيز تاكنون نتواسته است دلهاي مردم را از يادو محبت امام خالي كند. پيش از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي، حجت الاسلام والمسلمين محمدي ري شهري سرپرست حجاج ايراني با اشاره به سال امام تاكيد كرد: تلاش شده است تا بيش از سالهاي گذشته، حج امسال صبغه نام و ياد امام داشته باشد. وي گفت: سعي وتلاش مسئولان و دست اندركاران حج اين است كه اين فريضه در شان نظام مقدس اسلامي، باعزت، اقتدار و شكوه هر چه بيشتربرگزار شود.