Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781127-47372S2

Date of Document: 2000-02-16

توليد آبزيان در استان اردبيل 6 برابر مي شود گروه شهرستانها: مدير شيلات و آبزيان استان اردبيل با اشاره به اين كه هم اينك تنها 10 درصد از ظرفيتهاي طبيعي استان در بخش شيلات مورد استفاده قرار مي گيرد، اعلام كرد: براساس برنامه ريزيهاي به عمل آمده از سوي اين سازمان، ميزان توليد آبزيان استان تا پايان برنامه سوم توسعه با بيش از 6 برابر افزايش از 600 تن در سال جاري به 3800 تن افزايش مي يابد. به گزارش خبرنگار همشهري در اردبيل مهندس جعفري با اشاره به قيمت بالاي ميگو در بازارهاي جهاني، پرورش شاه ميگو و ميگوي آب شيرين در حاشيه رود ارس، راه اندازي شهركهاي پرورش ماهيان گرم آبي در منطقه مغان و سرد آبي در مناطق كوهستاني بويژه در سد يامچي را از مهمترين طرحهاي بخش شيلات در استان برشمرد. وي طرح توليد ماهي هاي قزل آلاي رنگين كمان و تكثير بچه ماهي در منطقه بولاق لار نير را نيز از طرحهاي اصلي در دست اجراي شيلات در استان ذكر كرد. وي گسترش استخرهاي پرورش ماهي در مناطق محروم روستايي به منظور تقويت اقتصاد خانوارهاي روستايي را از سياستهاي اصلي دولت خواند و با اشاره به نقش پرورش آبزيان در ايجاد اشتغال با هزينه كمتر يادآور شد: در صورت تحقق طرحهاي برنامه سوم توسعه در بخش شيلات استان به صورت ايده آل زمينه اشتغال بيش از 2300 نفر فراهم مي شود.