Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781127-47371S2

Date of Document: 2000-02-16

نتايج يك پژوهش نشان مي دهد بافت تاريخي شهرهاي كشور بسرعت در حال انهدام است گروه علمي فرهنگي: سياست هاي غلط در توسعه شهرها، عدم آموزش نيروهاي مرمتگر و فقدان قوانين حقوقي مناسب مهم ترين دلايل انهدام و تخريب سريع بافت هاي قديمي شهرهاي كشور به شمار مي روند. به گزارش خبرنگار ما نتايج يك پژوهش انجام شده با موضوع مرمت شهري در شهرهاي تاريخي توسط يكي از دانشجويان دكتراي دانشگاه تهران، نشان مي دهد بخش عمده اي از بافت قديمي شهرهاي كشور بسرعت در حال انهدام است. به گفته دكتر پيروز حناچي مجري اين طرح تحقيقاتي، بحث مرمت شهري و احياي مركزيت تاريخي شهرها كه از سالهاي بعد از جنگ دوم جهاني در دنيا مطرح شد و مورد توجه بسياري از كشورهاي جهان قرار گرفت، امروز در كشور ما (به رغم برخي فعاليتهاي انجام شده ) عملا مورد بي توجهي قرار گرفته است. نتايج پژوهش انجام شده كه با هدف ريشه يابي روند تخريبي بافت قديمي شهرهاي كشور صورت گرفته است، نشان مي دهد عدم توجه به مشاركت هاي مردمي در برنامه ريزيهاي مربوط به احياي بافت هاي قديمي شهري، فقدان آموزشهاي مرمت شهري و نيروي متخصص و مجرب در اين زمينه و نيز عدم توجه به بافت تاريخي در برنامه ريزيهاي مربوط به شهرهاي تاريخي از جمله مهم ترين دلايل انهدام اين مناطق تاريخي است.