Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781127-47367S7

Date of Document: 2000-02-16

گمرك ايران تضمين و صدور پروانه حمل و نقل بين المللي را به اتاق بازرگاني محول كرد گروه اقتصادي: با امضاي موافقت نامه اي بين گمرك جمهوري اسلامي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صدور پروانه حمل و نقل بين المللي كالا (كارنه تير ) و تضمين پرداخت حقوق و عوارض گمركي كالاهاي ترانزيتي كه تحت مقررات كنوانسيون تير حمل مي شود، به اتاق بازرگاني محول شد. براساس اين موافقت نامه كه به عنوان موافقت نامه تضمين به امضاي رئيس كل گمرك و رئيس اتاق بازرگاني رسيده است اتاق بازرگاني به استناد ماده 6 كنوانسيون تير به عنوان تنها موءسسه ضامن و صادركننده كارنه تير در ايران شناخته شده است. اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مطابق اين موافقت نامه متعهد شده است كه در برابر عدم انجام تعهدات مربوط به هر كارنه تير با درخواست و مطالبه گمرك جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا سقف 50 هزار دلار به گمرك پرداخت نمايد. تضمين اتاق بازرگاني به عنوان موءسسه ضامن شامل مسئوليت هاي ساير موءسسات ضامن خارجي مشابه كه از كارنه تير صادره آنها در قلمرو جمهوري اسلامي ايران استفاده مي شود نيز خواهد بود.